Arkivnyhed - kan være forældet

De ældre tager børn og unge i hånden

12.03.2013
ForeningsGuiderne+ er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune, hvor frivillige over 45 år hjælper børn og unge.

Else er 67 år, hun er Foreningsguide og har hjulpet Muhammed på 6 år og hans familie på vej ind i foreningslivet:

”Det er torsdag eftermiddag, og Else har gjort sig klar til at tage med Muhammed og hans mor til fodbold. Hun har forinden været i kontakt med træneren og aftalt, at Muhammed kan komme ud og prøve kræfter med aktiviteten. Muhammed venter spændt hjemme, sammen med sin mor. De har aftalt at mødes en time inden aktiviteten, så Else kan snakke med Muhammed og hans mor om, hvordan foreningen fungerer.

Da de kommer ud til foreningen, sørger Else for, at moderen og Muhammed føler sig trygge. Hun hjælper med at tage kontakt til træneren, finde frem til omklædningsrummet og svare på spørgsmål.

Muhammed er efter træningen glad og vild efter at komme til træning igen. Han fortæller om sit første mål, og Else kan se begejstringen i hans øjne. Det har været en succes – en vellykket guidning.”

Det er et eksempel på, hvad man som guide hos ForeningsGuiderne+ kan opleve. Som frivillig er forløbene forskellige, alt afhængig af aktiviteten og familien. I alle forløb fungerer guiden som bindeled mellem foreningen og familien, guiden rådgiver, formidler og undersøger og sørger for, at barnet bliver introduceret og fastholdt i aktiviteten.



”Som guide kan man være med til at nedbryde nogle af de barrierer, som familierne oplever i kontakten med foreningslivet. Foreningslivet er en dansk tradition, som forældrene ikke nødvendigvis har kendskab til. Det sproglige kan også være en udfordring. Vi har rigtig gode erfaringer med, at de unge fortsætter i en forening efter introduktionsforløbet med en guide. Nu håber vi, at endnu flere har lyst til at melde sig som frivillig foreningsguide,” siger Amma Asare-Nyako, koordinator hos Foreningsguiderne.

Hvad kræver det?

De frivillige består af personer med forskellig faglig og kulturel baggrund, og de bruger dermed deres forskellige erfaringer i livet i det frivillige arbejde. Det forventes, at den enkelte bruger ca. to timer ugentligt på arbejdet og deltager i et fælles månedligt møde. Derudover er der mulighed for at sparre med koordinatoren og mødes med de andre guider til fælles guidning.   

Om Foreningsguiderne+

Formålet med projektet er at støtte etniske minoritetsbørn og -unge i at starte i en forening og dermed skabe lige muligheder. 

Vil du være ForeningsGuide+?

Eller vil du bare vide mere, så kontakt Amma Asare-Nyako på 2634 4612 eller mail aasare@kff.kk.dk  Er du under 45 år, kan du også blive guide i de lokale ForeningsGuide-grupper.