Coding Class CPH åbner for tilmelding

03.04.2019
Københavns Kommune søger virksomheder til skole-erhvervsforløb, hvor virksomheden stiller en case, som eleverne løser med digitalt design.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har valgt at videreføre skole- og erhvervsprojektet Coding Class, hvor elever lærer at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet. Projektet har haft stor opbakning både fra erhvervslivet og skolerne. Mere end 100 virksomheder og ca. 3000 elever har været igennem et Coding Class forløb, hvor københavnske skoler bliver matchet op med samarbejdspartnere fra erhvervslivet. Samarbejdspartneren stiller eleverne en case fra deres virkelighed. Denne case hjælper underviserne med at didaktisere, så eleverne kan udarbejde målrettede løsninger til den ved brug af digitale- og innovationskompetencer, som de tilegner sig gennem forløbet. 

Vi søger virksomheder, der vil indgå et samarbejde med en 6. eller 7. klasse i det kommende skoleår. Alle virksomheder har interesse – uafhængigt af fagområde eller størrelse.

Sådan foregår et forløb i Coding Class

Forløbet varer sammenlagt ca. 20 timer og strækker sig over 2 måneder. Virksomheden skal regne med at deltage i ca. halvdelen af tiden: 

  • Fælles kickoff for alle involverede skoler og samarbejdspartnere (2 timer)
  • Virksomheden præsenterer sig selv og sin case for eleverne – dette foregår typisk på skolen (ca. 1 time)
  • Virksomheden giver feedback på elevernes projekter undervejs – dette kan foregå på skolen eller alternativt på Skype el lign (ca. 1-2 timer) 
  • Eleverne præsenterer deres løsninger for virksomheden, som giver respons herpå – dette kan med fordel foregå lokalt hos virksomheden (ca. 3 timer) 

Hele forløbet er styret og koordineret af pædagogiske undervisere, som udover at give eleverne viden om kodning guider dem igennem en struktureret didaktisk innovations- og designproces, som hjælper dem med at kvalificere løsningsforslag til casen. Undervejs i denne proces modtager eleverne feedback fra deres virksomheden ift. om deres løsningsforslag er på rette kurs eller der er behov for ændringer. Hvert forløb afsluttes med, at klassen besøger den pågældende virksomhed, hvor de pitcher deres idé for udvalgte medarbejdere fra virksomheden (a la Løvens hule) og modtager den endelige feedback.

Eksempler på forløb

Virksomhederne byder ind med en udfordring, som eleverne skal løse. 

  • KMD: Medarbejderne hos KMD er ikke så gode til at affaldssortere i deres kantine efter de har spist, og ofte kommer mad og papir i samme skraldespand. Eleverne koder en app eller et spil, der kan løse udfordringen.
  • BEC: Eleverne skal udvikle teknologiske løsninger, der kan hjælpe unge mennesker med at holde styr på deres økonomi.
  • Byfornyelse: Elever skal hjælpe med at udvikle et lokalt byrum. De inddrager lokalbefolkningen, designer byplaner og bygger møbler, der opstilles i byrummet.
  • HOFOR: Eleverne skal finde løsninger på, hvordan vi kan gøre børn mere opmærksomme på at spare

Hvad siger virksomhederne?

"I BEC ønsker vi at inspirere flere unge til at udvikle og tænke kreativt – derfor gik vi med i projektet. Vi oplevede, at eleverne var godt forberedte og deres løsninger havde et højere kompleksitetsniveau end forventet."

– Mikkel Tvermose Nielsen, Forretningschef hos BEC

"Coding Class Cph er et godt projekt både for eleverne og for en virksomhed som EG. Eleverne bliver introduceret til tanken om innovation og digitalisering på et tidligt tidspunkt, og vi får helt friske øjne på udviklingsproblematikker, som normalt altid er filtreret og behandlet på en helt anden måde. Det er en både sjov og lærerig win-win-situation for begge parter."

– Johnny Iversen, Divisionsdirektør hos EG Citizen Solutions

Sådan kommer I med

Vil du vide mere om projektet eller tilmelde din virksomhed, så kontakt gerne projektledere Heidi Theilmann Schmidt – b80i@kk.dk / 28604098 eller Thomas Geiker - cn2x@kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.