Arkivnyhed - kan være forældet

Chr. IV’s bro lukkes for biltrafik

29.05.2015
Chr. IV’s Bro, hvor der dagligt kører 16.000 biler, skal renoveres hen over sommeren. Bilister på Ring 2 skal derfor søge andre veje.

Cyklister og fodgængere kan krydse broen i hele perioden. Samtidig etableres der et nyt fortov, så man kan gå langs vandet fra Den Sorte Diamant til Havnegade. 

I uge 23 begynder renoveringen af Chr. IV’s Bro. Broen, der er en del af Ring 2, trænger til en gennemgribende renovering både på over- og undersiden. Derfor bliver broen spærret for biltrafik fra den 1. juni til den 28. august, hvilket vil medføre et større pres på det øvrige vejnet i Indre By, særligt omkring Holmens Kanal, Holmens Bro og Slotsholmsgade. Ærindekørsel vil dog være muligt mellem Slotholmsgade og Børskaj. På selve broen bliver der opretholdt en dobbeltrettet cykelsti og en gangsti.

Københavns Kommune udnytter sommerperioden, hvor der kører færre biler, til at gennemføre renoveringen. Anlægsperioden er således valgt for at genere biltrafikken mindst muligt. Samtidig vurderer kommunen, at det er mest hensigtsmæssigt at lukke helt af for biltrafik i perioden, fordi renoveringsarbejdet så kan gennemføres på tre måneder frem for at skulle påvirke trafikken i otte måneder. For at opnå det bedst mulige flow i trafikken og minimere de trafikale gener yderligere, optimerer Københavns Kommune de nye Intelligente Trafik Systemer (ITS) på omfartsvejene under renoveringsarbejdet.

Missing link langs vandet

Samtidig med at broen shines op og får ny belægning, bliver der etableret et nyt fortov og ny cykelsti langs vandet fra Den Sorte Diamant og over Chr. IV’s Bro. Strækningen har hidtil været et missing link for fodgængere, der gerne vil gå langs havnekanten og under Knippelsbro. Den nye forbindelse langs vandet er en særlig vigtig strækning for den kommende Havnering. Den 13 km lange gang- og cykelrute fra Slusen i Syd til Inderhavnsbroen i Nord kommer til at skabe en ny rekreativ rute hele vejen langs vandet i København.

I forbindelse med dette arbejde, som bliver gennemført fra 15. juni til 20. juli, vil vejen blive indsnævret på Christians Brygge fra Den Sorte Diamant til Slotsholmsgade. Det vil være muligt at passere strækningen, men trafikken kan blive påvirket af de midlertidigt smallere vejbaner og cykelsti. Enkelte weekender vil der blive ensrettet færdsel på strækningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.