Arkivnyhed - kan være forældet

Center for Rusmiddelbehandling København åbner døren

01.02.2016
Mandag d. 1. februar 2016 slår Center for Rusmiddelbehandling København officielt dørene op.

De nye enheder i Center for Rusmiddelbehandling København vil fremover stå for modtagelse og behandling af borgere med et misbrug af rusmidler.

”Med etableringen af Center for Rusmiddelbehandling København er der indført en række nye tilbud til borgerne. Først og fremmest er der gjort op med ventetider for motiverede borgere, der ønsker hjælp til at ændre deres alkohol- eller stofvaner,” siger Alberte Bryld Burgaard, der er centerchef i det nye center.

Behandling når borgeren er motiveret

I Center for Rusmiddelbehandling København indføres nemlig straksbehandling. Alle borgere, der ønsker misbrugsbehandling, kan begynde deres behandling samme eller dagen efter deres henvendelse. Det gælder også borgere, der ønsker medicinsk behandling. Det betyder, at borgerne kan komme hurtigt i behandling, når de er motiverede og ikke skal vente på lange visitationsprocedurer.

”Faktisk har vi været i gang siden midten af januar, hvor enhederne åbnede efter flytningen. Og 53 borgere har allerede benyttet sig af straksbehandling og er blevet indskrevet i stof eller alkoholbehandling”, fortæller centerchefen.

Som understøttelse af straksbehandlingen indføres såkaldte oplysningsforløb, hvor borgerne bliver undervist i relevante emner, og hvor borgerne frit kan vælge at deltage i undervisning i de emner, de finder relevante under deres behandlingsforløb.

Første store milepæl

Den ambulante behandling i enhederne vil desuden i de kommende måneder blive udbygget med flere gruppeforløb, tilbud til pårørende og understøttende aktiviteter som idræt og mindfullness. Da et misbrug påvirker hele familien, indføres der også et specialiseret familieorienteret behandlingsforløb, hvor familie og netværk inddrages i det omfang, det er muligt og meningsfuldt.

”Med den fysiske flytning er den første store milepæl i misbrugsomlægningen nået, og arbejdet med at realisere de faglige ambitioner og skabe de nye gode behandlingstilbud for borgerne kan for alvor gå i gang”, siger Alberte Bryld Burgaard og fortsætter:  

”Det næste års tid skal der arbejdes med at implementere de nye tilbud til borgerne. Borgerne vil opleve et smidigt og lettilgængeligt behandlingstilbud målrettet til den enkeltes behov og ønsker.”