Arkivnyhed - kan være forældet

Byrum omkring Nørrebro Station skal bindes sammen

20.01.2015
Nørrebro station er på vej til at blive et af de største trafikknudepunkter i Danmark

Men byrummet omkring stationen hænger ikke sammen og trænger til en kærlig hånd.
På lørdag den 24. januar lyder derfor startskuddet til processen for, hvordan området kan udvikles. Borgere, handlende og brugerne er inviteret til en guidet rundtur og til at indgå i dialog med Københavns Kommune om det fremtidige byrum i området.

Lokalt har der i mange år hersket et stort ønske om, at Københavns Kommune tager hånd om Nørrebro stationsområde, så der sikres en sammenhængende udvikling. Og det skal ske på lørdag den 24. januar 2015.

Planen er efterfølgende at få udarbejdet et samlet idéoplæg om udviklingen af området. På den måde får Københavns Kommune et samlet billede af mulighederne samt af borgernes behov og ønsker for, hvordan Nørrebro stationsområde kan udvikle sig.
Oplægget bliver udgangspunktet for kommunens videre plan- og budgetproces. For på nuværende tidspunkt har politikerne endnu ikke truffet beslutninger om realiseringen af projektet.

Startskuddet til projektet lyder på lørdag den 24. januar kl. 10 på Lyngsies Plads foran Lygten Station.

Her har Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Områdefornyelsen Fuglekvarteret samt Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalgene i et samarbejde inviteret interesserede borgere til en guidet rundtur i området.
Ingen sammenhæng endnu
Mens den fremtidige biltrafik, samt bus-, s-togs- og metro-driften allerede er planlagt og fremover vil sætte sit præg på området omkring Nørrebro station, hænger området som helhed endnu ikke sammen.
De fleste byrum omkring Nørrebro station er nedslidte, og der findes endnu ikke en samlet plan for, hvordan de kan indrettes og anvendes.

- Nørrebro Station er allerede i dag et vigtigt trafikknudepunkt som rigtig mange københavnere benytter hver dag. Når Metro Cityringen åbner i 2019, kommer der endnu mere tryk på, og derfor er det vigtigt, at vi nu får lavet en plan for, hvordan vi kan få hele området til at fungere bedre. Jeg ser frem til et idéoplæg omstationsområdet, og det skal selvfølgelig skabes i dialog med borgerne, erhvervslivet og lokaludvalgene, siger overborgmester Frank Jensen (S).

- Vi er lige nu i fuld gang med anden etape af Nørrebrogade, hvor vi skaber bedre forhold for cyklister, gående og bylivet på Nørrebro. Nu tager vi fat på det store lokale ønske om at sikre bedre byrum og byliv i området ved Nørrebro Station. Og her skal ideerne selvfølgelig også komme fra de københavnere, der skal bruge og skabe livet i de nye byrum, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (El).

Yderligere oplysninger:

Overborgmester Frank Jensen via fungerende pressechef Line Leonhard, tlf.: 2999 4069
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf.: 5168 0619

 

Fakta:

Program:

Lørdag, den 24. januar 2015, kl. 10 - 14
Teltet, Lyngsies Plads, 2400 København NV
Kl. 10.00– 14.00 Gratis suppe & mulighed for direkte dialog mellem borgere, Københavns Kommune og rådgivere og
Kl. 11.00 Velkomst, kort oplæg om projektet
Kl. 11.15 – 13.00 Guidet fælles rundtur (med lokale guider) i området
Kl. 14.00 Arrangementet slutter

Hvem står bag?

Københavns Kommune har igangsat idéoplægget og gennemfører processen i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg og Områdefornyelsen Fuglekvarteret.
Det er COB E Arkitekter, som skal tegne idéoplægget sammen med Via Trafik og rådgivervirksomheden REKOMMANDERET, som står for trafikdelen og borgerdialogen.
Hvad er målet og hvem kan være med?

Målene for borgerinvolveringen er:

  • at få særligt interesserede beboere, forretningsdrivende og brugere løbende til at komme med bidrag til udviklingsprocessen og dermed at kvalificere forslagene. På den måde kan den efterfølgende politiske bearbejdning ske på et endnu mere kvalificeret grundlag.
  • at få kvalificeret beboernes, de forretningsdrivendes og brugernes forståelse af Nørrebro stationsområdes udfordringer og potentialer, så der bliver skabt et fælles grundlag for den videre proces, som skal følge efter idékatalogets færdiggørelse.
  • at mobilisere interessenterne og borgerne, så idékataloget kan opfattes som borgernes eget og de i dialogen med kommunen kan arbejde for dets realisering.

Til det første, indledende arrangement 24. januar, vil samarbejdspartnerne gerne skabe synlighed og en første dialog omkring projektet.
I februar og marts vil rådgivere og kommune tre gange være i dialog med en reference-gruppe, som særligt interesserede borgere, brugere og interessenter kan melde sig til.

Inden idékataloget gøres færdigt, afholdes der et offentligt møde den 24. marts, hvor det bliver muligt at komme i direkte dialog med kommune og rådgivere. Formålet er at kvalificere oplægget, inden det gøres helt færdigt.