Arkivnyhed - kan være forældet

Byggesagsgebyrerne stiger i København

22.12.2016
Den 1. januar stiger byggesagsgebyrerne fra 550 kr. til 799 kroner i timen. Stigningen skyldes, at timetaksterne har været sat for lavt.

Baggrunden for den nye beregningsmodel er, at det 1. januar 2015 blev lovpligtigt at opkræve byggesagsgebyrer baseret på antallet af timer brugt på sagsbehandling. Hidtil havde Københavns Kommune opkrævet gebyret baseret på byggeprojektets samlede antal kvadratmeter.

Da kommunen skulle fastsætte nye gebyrer for 2015 og 2016, baseret på timetakster, var det kun muligt at basere disse på et skøn, da det ikke var praktisk muligt at oversætte antallet af kvadratmeter til antal forventede timer. Siden har det vist sig, at skønnet blev sat for lavt, hvorfor byggesagsbehandlingen i 2016 har været underfinansieret. Det er den situation, som den nye beregningsmodel og gebyrstørrelse skal rette op på.

”Da gebyrerne skulle fastsættes i første omgang, skete det på et meget usikkert grundlag, fordi vi ikke direkte kunne oversætte kvadratmeterpriser til timetakster. Men nu har vi efter to år med timetakst en langt mere solid beregningsmodel, som gør, at vi kan fastsætte timetaksten, så den svarer til det reelle timeforbrug,” siger serviceområdechef Anne-Sofie Degn fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Hun understreger, at forvaltningen til stadighed forsøger at nedbringe timeprisen og derfor også har forsøgt at begrænse den aktuelle takststigning mest muligt ved at lægge nogle betydelige effektiviseringskrav til medarbejderne ind i prisen.

Kundetilfredsheden skal løftes

Hele byggesagsområdet i København er i gang med en gennemgribende forandringsproces, som skal sikre en bedre service til kunderne. Processen er sat i gang efter en kritisk kundetilfredshedsundersøgelse i sommeren 2015 viste, at 42 procent af byggesagskunderne var utilfredse med sagsbehandlingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen søsatte med det samme en række tiltag, der skal forbedre og forandre servicekulturen, så byggesagsbehandlingen i højere grad imødekommer kundernes behov. Deltagerne i tilfredshedsundersøgelsen påpegede nemlig, at gennemsigtighed, høj faglighed og målrettet vejledning var vigtigere end selve prisen på byggesagsbehandlingen.

”Vi sætter meget bredt ind for at få lavet en gennemgribende kulturforandring, der skal løfte servicen, så det virkelig kan mærkes. Det tager naturligvis noget tid, før kulturforandringen er fuldt implementeret, men vi holder en tæt kontakt med kunderne undervejs, så vi hurtigt får feedback på de enkelte tiltag og kan justere kursen, hvis der er behov for det,” siger Anne-Sofie Degn.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt gebyrstigningen på udvalgsmøde d. 28. november 2016, og den er efterfølgende blevet godkendt af Borgerrepræsentationen 15. december 2016.

For mere information, kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen på pressetelefon: 23 27 80 90

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.