Arkivnyhed - kan være forældet

Byggesagsbehandlingen skal styrkes i København

01.09.2015
Der er brug for bedre rådgivning, mere dialog og en mere løsningsorienteret tilgang til byggesagsbehandlingen i København.

Det står klart i den kundetilfredshedsundersøgelse, som Teknik- og Miljøforvaltningen har fået gennemført af Epinion hen over sommeren.Undersøgelsen viser, at 42 procent af kunderne er utilfredse med byggesagsbehandlingen;

Københavns Kommune har i de seneste år haft særligt fokus på byggesagsbehandlingen. Byggesagsgebyrerne er sænket, så det er blevet billigere for borgere og virksomheder at få behandlet deres byggesag, og samtidig er der sat ind med opnormering og opkvalificering af medarbejderne, så sagsbehandlingstiderne i dag bliver overholdt. Nu gælder det selve kvaliteten i byggesagsbehandlingen, hvor en ny kundeundersøgelse viser, at der er brug for forbedringer.

Kundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt borgere og virksomheder, der har haft en byggesag til behandling i kommunen i 2015. Forvaltningen har i første omgang modtaget de overordende resultater fra den kvantitative del af undersøgelsen, og her fremgår det, at 42 procent af respondenterne er utilfredse med byggesagsbehandlingen. Det, som kunderne typisk efterspørger, er:

  • Dialog, herunder forhåndsdialog
  • Bedre kommunikation med forvaltningen via mail og telefon
  • Løsningsorienteret sagsbehandling
  • Overholdelse af sagsbehandlingstiden
  • Bedre og nemmere adgang via den digitale ansøgningsportal (BOM)

”Det er absolut ikke godt nok, at 42 procent af vores kunder er utilfredse med byggesagsbehandlingen. Det skal vi have rettet op på. Det er faktisk også derfor, at vi har sat undersøgelsen i gang – fordi vi set indikationer på, at alt for mange kunder ikke var tilfredse med den service, de fik. Vi overholder faktisk de politisk fastsatte servicemål, men når kunderne ikke har den samme oplevelse, skal vores dialog om de enkelte sagsforløb blive bedre,” siger direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Torben Gleesborg.

Undersøgelsen er bygget op, så respondenterne har kunnet afgive meget konkrete og detaljerede svar på, hvad de er utilfredse med, hvilke behov de har, og hvad de oplever som god og dårlig service. Det betyder, at forvaltningen med undersøgelsen nu får et meget solidt og virkelighedsnært vidensgrundlag at arbejde videre ud fra.

”Vi vil sætte gang i en række tiltag, hvoraf noget skal ske her og nu, og andet skal ske på den lange bane. De konkrete tiltag vil vi drøfte med vores politiske udvalg, så snart den endelige rapport ligger klar,” siger Torben Gleesborg.