Arkivnyhed - kan være forældet

Byggeriet af Kulturcenter Kildevæld går i gang

21.09.2017
Tirsdag den 26. september tager tre borgmestre første spadestik til Kulturcenter Kildevæld – ydre Østerbros nye mødested.

Når kulturcenter Kildevæld står færdigt, kan københavnerne se frem til et sted, hvor de kan mødes om kulturelle arrangementer og socialt samvær.

I kulturcentret, som bygges i sammenhæng med Kildevældsskolen, bliver der et lille bibliotek, en bevægelsessal, mødelokaler og værkstedsfunktioner, som københavnerne selv skal være med til at udvikle. Desuden bliver der indrettet et område til café.

Byggeriet af kulturcenteret går i gang samtidigt med en helhedsrenovering af Kildevældsskolen, hvor der også etableres en EAT-bod til skolens elever, ligesom fritidstilbuddet bygges om og udvides, så der er plads til alle skolens fritidstilbuddets børn på skolen.

Overborgmester Frank Jensen (S) siger:

”Både børn og voksne får et attraktivt lokalt samlingssted med Kulturcenter Kildevæld. Ved at bygge centeret og skolen sammen udnytter vi pladsen bedst muligt - skolebørnene kan bruge lokalerne i undervisningen, og de lokale får et kulturelt samlingssted med mange muligheder og aktiviteter. Jeg glæder mig til at besøge centeret, når det står færdigt.”

Kvarterets nye mødested

I undervisningstiden kan Kildevældsskolen bruge kulturcentrets bevægelsessal til bevægelses- og teaterundervisning, ligesom kulturcenter og skole i fællesskab kan arrangere aktiviteter. Omvendt kan skolens lokaler efter skoletid anvendes som ramme for kulturcenterets aktiviteter.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) siger:

”Ydre Østerbro har i mange år efterspurgt kulturfaciliteter. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan tage første spadestik til det kommende Kulturcenter Kildevæld, hvor bydelens borgere får et sted at mødes til kulturelle arrangementer og dyrke deres interesser. Placeringen ved skolen og parken giver desuden gode muligheder for at tænke skole, kultur og natur sammen.”

Et fyrtårn for åben skole

Folkeskolereformen betyder, at skolen i højere grad skal åbne sig mod omverdenen og indgå i samarbejder med det lokale kultur- idræts- og musikliv. Kulturcenter Kildevæld skal være et foregangseksempel på, hvordan folkeskolereformen kan danne grobund for en åben skole, der integrerer kultur, fritid og lokalområde.

”Kulturcenter Kildevæld kommer til at danne bro mellem kultur, bevægelse, skole og natur og kan være med til at skabe en varieret skoledag for vores skolebørn. Samtidig er det en gave til alle beboere i lokalområdet, som får et fantastisk og inspirerende samlingssted”, siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), der glæder sig over det store løft, som Kildevældsskolen får på én gang.

Det forventes, at Kulturcenter Kildevæld kan åbne dørene i efteråret 2018.

Fakta

 • Kulturcenter Kildevæld får et samlet areal på omkring 1.000 m2.
 • Kulturcentret kommer til at indeholde:
  • En sal med biblioteksfunktion og mulighed for afholdelse af mindre arrangementer.
  • En bevægelsessal, hvor der kan foregå kultur- og fritidsaktiviteter, og som tillige skal indgå i afviklingen af skolens idrætsundervisning for indskolingsbørn. Dertil hørende omklædningsfaciliteter.
  • Mødelokaler og værkstedsfunktioner, som borgerne selv skal være med til at udvikle.
  • En café med anretterkøkken, hvorfra der kan serveres sandwich, kage og drikkevarer.
  • Desuden etableres et ”klimarum”, hvor naturen trækkes ind i form af beplantning og kan benyttes som en slags havestue.
 • Der er afsat 35 mio. kr. til Kulturcenter Kildevæld, hvoraf Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 5 mio. kr.
 • Kulturcentret er løbende udviklet i tæt dialog med Østerbro Lokaludvalg, Kildevældsskolen, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Kultur Østerbro, Lokale og Anlægsfonden samt en række lokale borgere.
 • Totalrådgiver er Kant Arkitekter A/S. Underrådgivere er Effekt Arkitekter Aps og Thing Brandt Landskab.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.