Arkivnyhed - kan være forældet

Budgetaftale: Det går pengene til på sundheds- og omsorgsområdet

20.09.2017
Der skal bygges flere plejeboliger, plejepersonalet skal rustes til at spotte kompliceret sorg og byens pårørende får et kursus.

Natten til fredag den 8. september landede partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti aftalen for Københavns Kommunes budget 2018.

På sundheds- og omsorgsområdet fandt partierne både penge til større og mindre indsatser. En af de største poster gik til at ombygge, modernisere og nybygge i alt 1.931 plejeboliger frem mod 2025. Det er nødvendigt, hvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal kunne følge med den demografiske udvikling. Københavnerne bliver ældre, og inden år 2025 får flere brug for at flytte i plejebolig, end hvad den nuværende kapacitet er gearet til.

Hjælp til byens pårørende

Pårørendekurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” kom også med i budgetaftalen. Kurset har kørt siden januar 2016 som et pilotprojekt i Vanløse for pårørende til ældre med en langvarig sygdom. Fra 2018 bliver kurset gjort bydækkende, og fremover vil det være pårørende til borgere i alle aldre, der får glæde af tilbuddet.

Herudover blev der afsat penge til kompetenceudvikling af personalet på byens plejehjem og i hjemmeplejen, så de bliver bedre rustet til at spotte kompliceret sorg og sikre den nødvendige hjælp og støtte til de ældre, der mister en ægtefælle.

Yngre borgere med demens

I dag har Københavns Kommune 10 særlige boliger til yngre borgere med demens. Demens er en sygdom, som mange kæder sammen med alderdom, men yngre kan også blive ramt af demens, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplever et stigende behov for boliger til disse borgere. Derfor er der afsat penge til at oprette yderligere 10 boliger på Nørrebro til yngre borgere med demens.

Hjælp til unge med misbrug på Københavns ungdomsuddannelser

Til byens yngre generation blev partierne bag budgetaftalen bl.a. enige om at udvide misbrugstilbuddet Ro på Rusen, der i dag er til stede på syv ungdomsuddannelser. Københavns ungdomsuddannelser oplever, at mange unge er udfordret af misbrug og/eller mistrivsel i en sådan grad, at det påvirker deres mulighed for at gennemføre uddannelsen. Ro på Rusen har vist sig at have en positiv effekt, og derfor udvides tilbuddet nu til yderligere fem ungdomsuddannelser.

Læs den samlede budgetaftale her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.