Arkivnyhed - kan være forældet

Budget 2018: Ønsker til sundheds- og omsorgsområdet

17.08.2017
Til september mødes partierne i København for at forhandle om næste års budgetaftale.

Partierne i København indleder den 1. september forhandlingerne om næste års budgetaftale, der skal sikre københavnerne den bedst mulige velfærd. Midlerne skal gå til alt lige fra folkeskoler og plejehjem til offentlige parker, billige boliger og forebyggelse af bandeskyderier.

Inden budgetforhandlingerne går i gang, mødes sundheds- og omsorgsudvalget den 17. august for at godkende den samlede bruttoliste over budgetforslag inden for sundheds- og omsorgsområdet. Partierne vil herefter tage deres prioriterede budgetforslag med til forhandlingsbordet.

Forvaltningsønsker for 2018

Bruttolisten over budgetforslag rummer dels forvaltningsønsker, der er nødvendige for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fx kan overholde nationale retningslinjer og gældende lovgivning.

Blandt disse ønsker er den største udgiftspost køb af forløb til borgere, som er udskrevet fra hospitalet efter en erhvervet hjerneskade. Disse borgere har brug for rehabilitering på et specialiseret niveau, som Københavns Kommune køber hos specialhospitaler, der lever op til kvalitetskravene.

Herudover søger forvaltningen midler til en udvidelse af antallet af plejeboliger i København frem mod 2025 (moderniseringsplanen). Udvidelsen er nødvendigt for, at kommunen kan følge med den demografiske udvikling. 

Politiske ønsker

Udover forvaltningsønskerne er der stillet en række øvrige ønsker for sundheds- og omsorgsområdet fra udvalgsmedlemmerne. Disse budgetforslag har primært fokus på nye tiltag i forvaltningen og giver partierne mulighed for at sætte deres præg på området.  

Heriblandt kan nævnes budgetforslaget om, at Københavns Kommune arbejder videre med en model for lægehuse i udsatte boligområder. Med lægehusene skal kommunen og den praktiserende læge arbejde tæt sammen om at løfte sundhedstilstanden blandt de borgere, der bor i byens udsatte boligområder. 

Inden for ældreområdet er der blandt andet stillet ønske om, at klippekortsordningen til byens ældre bliver udvidet til også at gælde i weekenderne og i aftentimerne. Herudover ønskes der midler til en udvidelse af den partnerskabspulje, der skal sikre fællesaktiviteter for borgerne på byens plejehjem.

På pårørendeområdet er der stillet forslag om en udvidelse og forankring af det pårørendekursus, der indtil nu har kørt som pilotforsøg med stor succes. Og så er der stillet forslag om kompetenceudvikling af byens plejepersonale, så de bliver bedre rustet til at spotte kompliceret sorg og sikre den nødvendige hjælp og støtte til ældre borgere, der mister en ægtefælle.

Budgetforhandlingerne forventes at løbe i to uger frem til den 14. september. Når budgetforhandlingerne er afsluttet, vil den endelige aftale blive godkendt af Borgerrepræsentationen i starten af oktober.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.