Arkivnyhed - kan være forældet

Budget 2017: København – en by for alle

13.09.2016
 • ""
Samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation indgik tirsdag eftermiddag aftale om byens økonomi for 2017.

Det er et budget i fællesskabets tegn – der er bl.a. penge til renovering af byens folkeskoler, første finansiering til to nye svømmehaller, en indsats for udsatte børn og byens allerfattigste, penge til flere boliger bl.a. til unge - samt en lettelse af en række afgifter for byens erhvervsdrivende.  

København er en by, der vokser. Hver måned kommer omkring 1.000 nye borgere til byen. Det betyder, at der er pres på – pres på folkeskoler, pasning og ældreomsorg, og pres på veje, cykelstier og bygninger. Det er en kæmpe opgave at sikre, at byen udvikler sig og bliver ved med at kunne rumme alle københavnere, nye som gamle.

Partierne bag næste års budget for København strækker sig fra Liberal Alliance til Enhedslisten i en sjældent bred aftale, der samler alle partier og løsgængere i BR.

Aftalen fortsætter den ambitiøse plan om at få alle kommunens 70 folkeskoler moderniseret og sikre, at børnene har de bedst mulige rammer. 41 skoler er allerede helhedsrenoveret, og næste år er der afsat hele 798 millioner til at gå gang med yderligere 10 skoler: Holbergskolen, Lundehusskolen, Tingbjerg Skole, Bavnehøj Skole, Strandvejsskolen, Skolen på Amagerbro, Hanssted Skole, Nyboder Skole, Guldberg Skole og Strandparkskolen står alle for tur. Desuden er der givet penge til mindre renoveringer på yderligere tre skoler.

Samtidig gives der penge til, at Hyltebjerg Skole rives ned og der bygges en helt ny skole, som lægges sammen med Vanløse Skole til én syvsporet madskole. Der er også givet penge til at planlægge en ny skole i Kødbyen.

’For mig er det fantastisk, at vi nu endelig er ved at få alle folkeskolerne i København bragt up to date. Det er noget af det allervigtigste for mig – at vores fælles skole fungerer, så vores børn har en hverdag, hvor de kan lære og lege i ordentlige rammer’, siger overborgmester Frank Jensen (S).

 

Byens budget for næste år indeholder en række indsatser for børn i udsatte familier, herunder flere pædagoger i børnehaver i udsatte kvarterer og penge til at styrke den tidlige indsats, så børn i udsatte familier kommer i dagtilbud og bliver stimuleret motorisk, socialt og sprogligt. Endvidere er der afsat penge til at støtte byens allerfattigste – førtidspensionister, modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse – med udgifter, som de ikke selv har råd til, fx tandlæge og nye sko. 

Der afsættes også penge til 500 nye almene ungdomsboliger, således at der i løbet af de kommende år vil være i alt 6.000 nybyggede ungdomsboliger i København. Samtidig sættes der penge af til at bygge erstatningsboliger for de almene boliger, som Københavns flygtninge flytter ind i.

Der er også givet penge til at forgrønne byen og få ryddet op: Der afsættes i en genopretningspulje i alt 140,2 mio. kr. til veje og cykelstier på bl.a. Vesterbrogade, Amager Boulevard og Utterslevvej. Samtidig sættes der penge af til udvidelse af Dybbølsbro og bedre forhold for cyklister, bl.a. i Vendersgade og i Tingbjerg. 

De kommende to år bliver der gjort en større indsats for at samle skodder og glasskår, ligesom der bliver givet 21 mio. kr. over fire år til at få flere cykelparkeringspladser bl.a. ved stationer samt penge til at indsamle forladte cykler. Dertil bliver der afsat tre mio. kr. om året i fire år til at udvide åbningstider og rengøring af offentlige toiletter, og penge til træer og til blomster i rabatten ved byens større veje. 

Idræt og fritidsliv får også en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Der er afsat 60 mio. kr. til at købe en grund på Papirøen til en ny spektakulær svømmehal samt penge til at planlægge en ny svømmehal i Ørestad. Der gives penge til en skøjtebane i Enghaveparken. Også gebyret for idrætsforeninger på 150 kr. pr. voksenmedlem forsvinder.

Endelig fastholdes lettelsen i gebyrer for erhvervsdrivende, da gebyr for bl.a. udeservering, vareudstilling og stader bortfalder.  

Blandt elementerne i aftalen er: 

 • Der afsættes i alt 798,7 mio. kr. over fire år til helhedsrenovering af i alt 10 folkeskoler, samt 23,5 mio. til renovering af yderligere tre skoler
 • Der afsættes i alt 260,5 mio. kr. over fire år til nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole, som skal lægges sammen med Vanløse Skole med ét ekstra spor, madskole og tandlægeklinik
 • Der afsættes 30,3 mio. kr. om året i fire år til bedre normeringer i børnehaver med udsatte børn
 • Der afsættes 2 mio. kr. om året i fire år til at sikre, at børn i udsatte områder kommer i dagtilbud
 • Der afsættes 5,5 mio. kr. om året i fire år til at give førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse støtte til uforudsete udgifter, fx sko, tandlæge mv.
 • Der afsættes 81,9 mio. kr. over fire år til grundkapital til almene ungdomsboliger
 • Samt 18,1 mio. kr. til nye almene boliger til erstatning for de boliger, der optages af Københavns flygtninge  
 • Der afsættes 2 x 5 mio. kr. til ekstra renhold, bl.a. til at fjerne skod og glasskår
 • Der afsættes i alt 21,3 mio. kr. til ny cykelparkering samt 0,8 mio. kr. om året i fire år til oprydning
 • Der afsættes ca. 12 mio. kr. over to år til en særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken
 • Der afsættes 60,1 mio. kr. til grundkøb og planlægning af svømmebad på Papirøen
 • Der afsættes 10,4 mio. kr. over tre år til en skøjtebane i Enghaveparken 
 • Der afsættes i alt 80 mio. kr. over fire år til at friholde erhvervsdrivende for gebyrer, herunder for udeservering  
 • Der afsættes 450 mio. kr. til at investerer i nye, smartere velfærdsløsninger og arbejdsgange

Parterne siger om aftalen:

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL): ”Billige boliger, grønne transportformer og sociale forbedringer er Enhedslistens markante fingeraftryk i aftalen om næste års budget i København. Det betyder rekordstore investeringer i nye ungdomsboliger, et stort løft til cykelområdet og at en række lukningstruede indsatser for sindslidende, misbrugere, hjemløse, prostituerede og andre socialt udsatte kan fortsætte de kommende år. Samtidig har vi sikret, at der i år ikke bliver spildt penge på nye skattelettelser til erhvervslivet og dyre parkeringspladser”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV): ”Jeg er glad for, at vi er ambitiøse med væksten, der skal markant op i København. Samtidig giver vi de 5.000 ledige akademikere en ekstra hånd, og går helt nye veje i kampen for at hjælpe de udsatte arbejdsløse borgere i Mjølnerparken”.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V): ”Venstre gik til budgetforhandlingerne for at få bedre vilkår for erhvervslivet. Det har vi fået med 10 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, vi fjerner erhvervsgebyrer, og vi har afsat penge til at investere i København som international mode- og designby. Vi investerer også i støtte til iværksættere og de mindre virksomheder.  Det bedste vi kan gøre for udsatte børn, er at sætte ind meget tidligt i livet for at hjælpe dem til at klare sig godt i tilværelsen, og vi har i årets budget afsat et tocifret millionbeløb til den tidlige indsats”. 

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF): ”Den her aftale bekæmper uligheden i København. Vi har sikret 30 mio. kr. årligt til flere pædagoger til byens socialt udsatte børnehaver, og vi har sikret en hjælpepulje til de kontanthjælpsmodtagere, der rammes hårdest af regeringens nye stramninger. Det betyder hjælp til de børn, der har det sværest, så de kan få de sprogkundskaber og de sociale færdigheder, der er så afgørende for at få en god start på livet. Kontanthjælpsloftet øger uligheden og får store konsekvenser for dem, der i forvejen har mindst. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi nu kan give ekstra støtte til de pressede familier, der risikerer at måtte gå fra hus og hjem”.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF): ”Med aftalen sikrer vi, at der bliver bygget nye svømmehaller, kunstgræsbaner og renoveret idrætsanlæg. Det er jeg som kultur- og fritidsborgmester meget tilfreds med, for byen vokser, og der er stort behov for idrætsfaciliteter. For Dansk Folkeparti har det samtidig været meget, meget vigtigt at sikre ungdomsboliger og boliger til demensramte borgere samt bedre busforbindelser”.

Gruppeformand Jakob Næsager (K): ”Vi er glade for, at det bliver billigere at være københavner. Med aftalen nedsættes takster for 160 mio. kr. og andre afgifter lettes for 80 mio. kr. Det bliver også lettere at være københavner, fx bliver der flere steder at parkere både sin bil og sin cykel i København. Der er også blevet penge til at forberede to nye svømmehaller i København, dels på Papirøen og i Ørestad”.

Heidi Wang (LA): "LA har været med til at sikre kernevelfærd. Vi var med til renovering af 10 skoler. Vi har formået at barbere 100 mio. på erhvervsafgifter, nedbringe sagsbehandlingstid for erhvervslivet, yde støtte til arbejdsløse akademikere, og jobgaranti til beboere i Mjølnerparken. Vi er stolte af, at kunne sørge for meget bedre vilkår til socialt udsatte".

Kasper Heumann Kristensen (løsg.): "Det glæder mig, at vi har indgået en politisk bred budgetaftale for København, der indeholder mange gode elementer. Aftalen tager sig godt af byens svageste borgere og investerer i byens børn, men har også mange positive takter i forhold til både beskæftigelse og vækst.  Jeg ville naturligvis gerne have været endnu mere ambitiøs omkring et smallere kernevelfærdsbegreb, samt sikre endnu bedre vilkår for bl.a. erhvervslivet, men er godt tilfreds med indholdet i den samlede aftale, som jeg opfatter som en god aftale for København".

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S), pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), pressechef Morten Rixen, 5168 0619

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV), pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, 3036 6527

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), pressechef Anni Lundquist, 2526 4163

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), pressechef Thomas Brahm, 2942 2549

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), pressechef Julie Stegmann Monberg, 2498 2260

Jakob Næsager (K), 2348 8012

Heidi Wang (LA), 3054 0414

Kasper Heumann Kristensen (løsg.), 2972 4987