Arkivnyhed - kan være forældet

Brug offentlig transport eller cykel til Royal Arena

31.01.2017
Med plads til 16.000 gæster vil det både kunne mærkes på Øresundsmotorvejen og i hele Ørestad, når Københavns nye koncertsted åbner.

Københavns Kommune sætter via Trafiktårnet ind med maksimal trafikinformation og trafikovervågning og vil følge udviklingen tæt fremover for at kunne justere og styre trafikafviklingen bedst muligt. Koncertgæster opfordres til så vidt muligt at benytte offentlig transport eller cykel til Royal Arena.

Når Royal Arena åbner i København med fire Metallica-koncerter i starten af februar, bliver det samtidig startskuddet til en helt ny type trafiksituation, som jævnligt vil påvirke området omkring arenaen. Beboerne og folk, der arbejder i Ørestad og på Vestamager, samt bilister, der benytter Øresundsmotorvejen til og fra lufthavnen og Sverige, skal vænne sig til, at der vil være massiv trafik til og fra arenaen, når der er koncerter og events på programmet. 

Fremover vil der være en event i Royal Arena cirka hver 4. dag, og med plads til 16.000 gæster, som skal til og fra arenaen, kan det ikke undgås, at trafikbilledet ændrer sig væsentligt. Der kan komme kødannelser på afkørselsramperne til og fra motorvejen, hvilket kan medføre trafikfarlige situationer længere tilbage på motorvejen, og der kan komme stillestående trafik på Ørestads Boulevard, Center Boulevard og Hannemanns Alle, hvilket også kan smitte af på gaderne længere ud i Ørestad. 

Stationer og trafikinfo

Ørestad Station og Vestamager Station ligger begge i gå-afstand fra Royal Arena, og den klare opfordring er, at man som koncertgæst så vidt muligt benytter offentlig transport eller cykel frem for bil, både for at undgå at sidde fast i kø-kørsel og blokere for den øvrige trafik, og fordi der er begrænsede p-pladser ved arenaen. Hvis man arbejder eller bor i området eller fx skal til Københavns Lufthavn via motorvejen, anbefales det, at man kører af sted i god tid de pågældende dage. 

Københavns Kommune har udpeget anbefalede ruter for fodgængere, cyklister og bilister og har desuden opfordret Royal Arena og koncertarrangøren Live Nation til at sende trafikinformation direkte til koncertgæsterne med anbefaling om at benytte tog og metro. Herudover kan man holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via Trafikken Hovedstadens app og twitterprofil. Trafikmeldingerne leveres fra Trafiktårnet, hvor kommunens trafikfolk arbejder sammen med Vejdirektoratet og DR P4’s trafikradio. 

'Trafikinformation er et af vores vigtigste redskaber til at sikre en god trafikafvikling, og vi er meget opmærksomme på, at der opstår nogle helt nye trafikscenarier, når Royal Arena åbner. Vi kender endnu ikke de præcise konsekvenser, men vi vil i den første periode overvåge trafikafviklingen meget tæt og indsamle viden og data, så vi kan udvikle nogle faste procedurer og trafikafviklingsplaner til fremtidig brug,' siger centerchef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København. 

Forvaltningen vil efter de første koncerter mødes med Politiet, Metroselskabet, Royal Arena, Field’s og flere andre aktører for at evaluere trafikafviklingen. Evalueringen skal ud over anbefalede ruter munde ud i forskellige aktionspunkter i forhold til signalindstillinger, togdrift og trafikinformation.

'Når vi har nogle konkrete erfaringer, kan vi fra Trafiktårnet gøre en del for at optimere trafikafviklingen. Vi kan fx tilpasse signalprogrammerne, så der kommer bedre flow i trafikken, vi kan ved at ændre på grøn-tiden få bilerne hurtigere væk fra motorvejsramperne, og Vejdirektoratet kan via trafiktavlerne informere om akut kødannelse for at minimere risikoen for ulykker,' siger Steffen Rasmussen.

Fakta

Metallica indvier Royal Arena med fire åbningskoncerter d. 3., 5, 7., og 9. februar 2017. Koncerterne starter kl. 20. 

I forbindelse med Metallica-koncerterne vil kommunen have trafikfolk både på gaden og foran skærmen for at overvåge trafikken omkring af arenaen på de kommunale veje. Den viden, der bliver indsamlet, vil blive brugt i den videre planlægning.

Der er plads til 16.000 gæster i Royal Arena, og det forventes, at koncerterne i arenaen vil tiltrække gæster fra hele Danmark samt Tyskland og Sverige. Ifølge Live Nation er der til Metallica-koncerterne solgt cirka 5.000 billetter til gæster fra Hovedstadsområdet, mens resten kommer længere væk fra. 

Det er anslået at, at der vil blive afviklet en event cirka hver 4. dag fremover. Det forventes, at koncerterne i arenaen vil trække op til 3.000 ekstra biler til området. 

Der er begrænsede p-pladser og afsætningsmuligheder ved Royal Arena, hvorfor publikum opfordres til at benytte offentlig transport til og fra arenaen. Vestamager og Ørestads stationer ligger begge i gå-afstand, og der er gode stiforbindelser til og fra stationen. 

Kommunens parkeringsvagter vil være til stede i forbindelse med events i Royal Arena og har fokus på, at parkeringsforbud overholdes, ligesom det i dag kendes fra fx store arrangementer i Parken. P-vagternes indsats skal sikre, at området ikke sander til i ulovligt parkerede biler, og at man undgår farlige situationer, fordi de ulovlige parkeringer kan være til fare for trafiksikkerheden.

Royal Arena er i dialog med Metro om, at der kan indsættes ekstra tog og mandskab. Metro kan med 90 sekunders drift håndtere cirka 6.000 passagerer i timen på Ørestad og Vestamager Stationer.

Trafikken vil især være tæt på Hannemanns Allé, hvor Royal Arena har adresse, på Øresundsmotorvejen ved til- og frakørselsramperne ved Ørestad og Field’s, samt på Center Boulevard og Ørestads Boulevard, hvor der er risiko for lange kødannelser. 

Få aktuel trafikinformation følgende steder:

  • Trafikken Hovedstadens app, hvor du kan vælge at modtage push-beskeder vedr. bestemte ruter. Læs mere om appens mange funktioner i app-store. 
  • Trafikken Hovedstad på Twitter https://twitter.com/trafikhovedstad
  • Trafikradioen på DR P4 København 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.