Arkivnyhed - kan være forældet

Brevstemmer til menighedsrådsvalg

29.10.2020
Der er afstemningsvalg til Menighedsrådet den 17. november 2020 i visse sogne.

Der er afstemningsvalg til Menighedrådet i følgende sogne:

  • Blågårdens sogn
  • Helligånd sogn 
  • Nathanaels sogn 
  • Vesterbro sogn
  • Aalholm sogn

Du kan afgive din brevstemme i Borgerservice, Nyropsgade 7, 1602 København V, hvis du er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet på valgdagen. Du kan afgive din stemme i perioden fra tirsdag den 3.november 2020 til fredag den 13.november 2020.

Du kan henvende dig personligt i Borgerservice uden tidsbestilling, hvis det er i forbindelse med brevafstemning.

Legitimation skal medbringes

Du skal medbringe sygesikringsbe­vis, kørekort, pas eller lignende. Har du modta­get valgkort, bedes du tage det med.

Stemmeafgivningen for hjemmeliggende syge vælgere

Stemmeafgivningen for hjemmeliggende syge vælgere kan aftales ved at rette henvendelse til Københavns Folkeregister i perioden fra den 27. oktober til den 5. november 2020 fra kl. 09.00 til kl. 15.00, på tlf. nr. 26 32 36 26.