Arkivnyhed - kan være forældet

Brevstem til det grønlandske landstingsvalg

14.02.2013
Opholder du dig midlertidigt uden for Grønland, men ønsker at stemme til landstingsvalget 12. Marts 2013 kan du brevstemme i Borgerservice Indre By. Det er et krav, at du allerede er optaget som stemmeberettiget på valglisten. Stemmeberettigede er alle, der bor i Grønland og har gjort det i mindst seks måneder.

Du er ikke stemmeberettiget, hvis du flytter fra Grønland i kortere eller længere tid. 

Dog gælder der særlige regler for studerende, patienter, folketingsmedlemmer og repræsentanter for Grønlands Hjemmestyre (og personer, der ganske kan sidestilles hermed), samt deres ægtefæller og samlevende. Også her er det et krav, at du seneste 6 uger før valget har ansøgt om at komme på valglisten. 

Læs mere om at blive optaget på valglisten eller henvend dig i Borgerservice Indre Bys reception, hvor brevstemmematerialet og reglerne for at brevstemme ligger fremme.