Arkivnyhed - kan være forældet

Boyesgade får ny parkeringsordning

19.12.2018
Beboerne skal fremover have beboerlicens til licenszone Vesterbro, som kun gælder på den københavnske side af gaden.

Boyesgade, som er delt ned langs midten af kommunegrænsen mellem Vesterbro og Frederiksberg, får ny parkeringsordning 20. december 2018. Hidtil har de to kommuner haft en fælles særordning, som har betydet, at beboerne i gaden havde en særlig Boyesgade-licens, der har givet dem ret til at parkere på begge sider af vejen – dvs. i begge kommuner. 

Den særlige parkeringsordning har været mulig, fordi Boyesgade indtil nu har været privat fællesvej, men gaden har nu skiftet status til offentlig vej, og det har også betydning for parkeringsforholdene. Boyesgade er nu del af den blå parkeringszone og af beboerlicenszone VB (Vesterbro). Det betyder, at øvrige københavnske bilister med parkeringslicens til zonen også kan parkere i Boyesgade, men kun i den københavnske side af gaden, mens den anden side af gaden er forbeholdt beboere med Frederiksberg-licens. 

De berørte grundejere blev varslet om ændringen i juli og har haft mulighed for at afgive høringssvar. Beboere, der hidtil har haft Boyesgade-licens, har også fået direkte besked. 

To-timers tidsbegrænsning fastholdes

Siden 2012 har Boyesgade foruden den særlige beboerlicens også haft en ordning med tidsbegrænset parkering for udefrakommende bilister. Tidsbegrænsningen betyder, at man uden beboerlicens højst må parkere i gaden i to timer ad gangen. Til gengæld er det gratis. 

Ordningen med to-timers tidsbegrænsning vil også gælde fremover. Formålet er dels at forhindre, at gaden bliver benyttet til pendlerparkering, og dels at fjerne risikoen for at udefrakommende bilister får parkeringsafgifter, alene fordi de tager fejl af københavnersiden og Frederiksberg-siden. Bilister, der har en beboerlicens til parkeringszonen, er undtaget tidsbegrænsningen, så de må parkere så længe de vil, men altså kun i den side af gaden, som deres licens gælder til. 

Vejen skiftede officielt status til offentlig vej den 1. september 2018, og den nye parkeringsordning træder i kraft 20. december 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.