Arkivnyhed - kan være forældet

Borgmestre vil standse sagen om Grøndalsvænge

10.09.2015
Borgmestre anbefaler at aflyse servitut om billige boliger for Grøndalsvænge Andelsboligforening.

Teknik- og miljøborgmesteren vil nu sikre, at servitutten vedr. Grøndalsvænge aflyses. Det sker, efter at Statsforvaltningen i en udtalelse i dag konkluderer, at kommunen ikke har en saglig kommunal interesse i at opretholde servitutten. 

Servitutten handler om, at der ikke må opnås fortjeneste ved videresalg af andele i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge.

”Statsforvaltningen har lagt afgørende vægt på, at det ikke kan antages at være Københavns Kommunes opgave at varetage hensynet til, at boligerne i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge kan vedblive at være billige haveboliger. Det skyldes, at det antages, at kommunerne er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til den almindelige forsyning af borgerne med (billige) boliger, med mindre der foreligger hjemmel i skrevet ret”, hedder det i Statsforvaltningens udtalelse. 

Det betyder, at der skal være lovhjemmel eller en saglig kommunal interesse, f.eks. en økonomisk interesse, før en kommune kan håndhæve servitutter mv. og at dette ifølge Statsforvaltningen ikke gør sig gældende i den konkrete sag om Grøndalsvænge. 

Det er et år siden, at Lars Börner rettede henvendelse til Statsforvaltningen. Og udtalelsen betyder, at Teknik- og miljøborgmesteren nu vil anbefale Københavns Borgerrepræsentation, at kommunen stopper med at håndhæve servitutten.

”Der ligger nu en klar udtalelse fra Statsforvaltningen i sagen om Grøndalsvænge. Som udtalelsen er formuleret, vil det ikke få væsentlig betydning for kommunen at aflyse servitutten. Derfor vil min anbefaling være, at vi aflyser servitutten og ikke forfølger det privatretlige spor ved domstolene,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Han bakkes op af overborgmesteren:

”Jeg har tidligere sagt, at vi vil følge Statsforvaltningens vurdering i sagen. Med den klare vurdering, der ligger nu, er der kun ét for os at gøre - nemlig at sige, at nu ophører kommunen med at håndhæve servitutten. Det betyder, at nu trækker vi en streg i sandet, så borgerne på Grøndalsvænge kan komme videre med deres liv,” siger overborgmester Frank Jensen.