Arkivnyhed - kan være forældet

Borgersamling sætter gang i udvikling af Middelalderbyen

26.08.2019
Nu lyder startskuddet for Københavns Borgersamling, som skal diskutere, hvorvidt der skal være færre biler på gaderne i Middelalderbyen.

Den 27. august mødes 36 udvalgte københavnere. Som en del af Københavns Borgersamling skal de diskutere, om Middelalderbyen i København skal fredeliggøres, og i så fald hvad den ekstra plads skal bruges til. Mødet er det første af fem, der finder sted i løbet af efteråret, og borgersamlingen er en ny metode til at indhente input fra københavnerne. De 36 københavnere er statistisk udvalgt i forhold til køn, alder, bopæl og boligtype blandt 669 ansøgere, og de skal over 2 måneder diskutere, hvordan de ser udviklingen af Middelalderbyen i forhold til biltrafik, forholdene for gående og cyklister og hverdagslivet generelt. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) ser frem til input fra borgerne:

- Borgersamlingen er en ny måde at involvere københavnerne på, og mit håb er, at vi på denne måde får endnu flere input end normalt. Når vi tager store beslutninger som fx at fredeliggøre Middelalderbyen trafikalt, skal de bero på københavnernes erfaringer med byen. Det er dem, der kender den bedst, og hvis vi skal finde den bedste løsning, skal de med ombord. Jeg er meget spændt på, hvad de spiller ind med, og jeg er glad for, at der har været så stor interesse i at deltage i udviklingen af København, siger Karina Vestergård Madsen. 

I løbet af de fem møder vil borgersamlingen blive præsenteret for en lang række oplæg og input fra blandt andet stadsarkitekten, trafik- og byrumsrådgivere og Institut for Fremtidsforskning, der alle skal nuancere debatten, så både beboernes, erhvervslivets og øvrige interessenters ønsker og behov kommer på bordet og kan indgå i overvejelserne omkring udviklingen af Middelalderbyen. Efter det sidste møde den 5. november skal de udvalgte københavnere aflevere deres anbefalinger, der skal indgå i en såkaldt hvidbog som indspark til at kvalificere udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag, der efterfølgende skal behandles politisk.

Tre fjerdedele af deltagerne bor i Middelalderbyen, mens den sidste fjerdedel kommer fra andre bydele

Deltag selv i debatten

Undervejs i processen afholdes der den 1. oktober et borgermøde, hvor alle interesserede borgere og øvrige interessenter er inviteret til at diskutere borgersamlingens foreløbige arbejde og komme med input til, hvad de synes, der skal prioriteres i de endelige anbefalinger, der overleveres til politikkerne.