Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiverens Beretning 2017

19.06.2018
  • Forsidebillede, Borgerrådgiverens Beretning 2017
Kommunen er ikke i mål med lovmæssig forvaltning, retssikkerhed og god borgerbetjening, men der er vilje til læring og forbedring.

Borgerrådgiveren har netop offentliggjort sin beretning, der viser, at Københavns Kommune set gennem Borgerrådgiverens arbejde ikke er i mål, hvad angår lovmæssig forvaltning, retssikkerhed og god borgerbetjening, men at der er vilje til læring og forbedring.

Retssikkerhed er ikke en naturlov

Der er sket en stigning i antal henvendelser til Borgerrådgiveren, der i beretningsåret modtog 863 sager til skriftlig behandling mod 783 i sidste beretningsår. Også telefoniske henvendelser har der været flere af – her har stigningen været på ca. 10 % i sammenligning med sidste år.

Borgerrådgiverens statistik, hvor vurderingen er opgjort som en risiko i de konkrete klager, viser, at ca. 59 % af dem handler om sagsbehandling, som kan påvirke lovligheden af kommunens afgørelser, og ca. 75 % handler om sagsbehandling, der kan forringe borgernes (rets)stilling.

Retssikkerhed som værdi er ikke en naturlov – heller ikke i Københavns Kommune. Hvis lovmæssig forvaltning, retssikkerhed og borgerbetjening i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag konsekvent skal være i fokus, kræver det en vedholdende indsats. Og så bør vi være bedre til at vurdere de juridiske og retssikkerhedsmæssige risici på samme måde, som vi vurderer de økonomiske risici, i alle sammenhænge. Retssikkerheden skal være en integreret del af alt, hvad vi foretager os”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Selvom der er sket en stigning i henvendelser til Borgerrådgiveren, og henvendelserne grundlæggende set er udtryk for utilfredshed med kommunen, slår Borgerrådgiveren fast, at kommunen ikke kun bør vurderes på antallet af klager.

Kommunen begår fejl. Det er uundgåeligt, og det, vi bør vurderes på, er derfor, hvordan vi arbejder for at undgå de fejl, vi kunne have afværget, og hvor gode vi er til hurtigt at rette de fejl, vi har begået”, slutter Borgerrådgiveren.

Beretningen rummer også eksempler på, at kommunen i mange tilfælde faktisk er god til at få rettet fejl og bruge dem til at skabe generelle forbedringer.

Ud over konstateringer, illustrative eksempler og bemærkninger til de enkelte forvaltninger indeholder beretningen tre artikler, der har samarbejde som omdrejningspunkt. Fokus er lagt på at opbygge og styrke forståelsen for noget af det, kommunen kan og bør være bedre til. Artiklerne handler om koordinering og helhedsorienteret sagsbehandling, om læring og læringskultur og om Borgerrådgiverens evaluering af forvaltningernes evne til organisatorisk læring.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2017 (PDF)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.