Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiverens Beretning 2016

19.05.2017
Borgerrådgiveren gør status over kommunens arbejde med forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren har netop offentliggjort sin beretning, hvor han konstaterer, at kommunen generelt har fokus på borgernes retssikkerhed og god borgerbetjening, men også at der er lokale svaghedstegn og generelle bekymrende tegn på kvalitetstab. En del af problemet er ifølge Borgerrådgiveren, at kommunen ikke i alle tilfælde lærer af sine fejl.

”Vi skal kunne tale frit om de udfordringer, vi står med ude i kommunes enkelte enheder. Vi skal have en dialog og en ærlighed, der gør, at vi kan tale om fejl og uhensigtsmæssigheder på en konstruktiv måde. Det kan koste retssikkerhed, lovmedholdelighed, god sagsbehandling og effektiv administration, når vi ikke gør det”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

”Vi skal turde se os selv med borgernes øjne. Vi skal stoppe op og overveje, om vi kan bruge fortidens fejl og misforståelser til at forhindre fremtidens skuffelser og det ressourcespild, der følger med”.

Ud over konstateringer og illustrative eksempler kommer Borgerrådgiveren i beretningen med en række konkrete ideer til, hvordan man ude i de enkelte forvaltninger og enheder kan sikre refleksion og læring i forhold til fejl.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2016 (PDF)
___________________________________________________________________

Borgerrådgiveren hjælper og vejleder borgere og erhvervsdrivende, der føler sig klemt i kommunens system. Borgerrådgiveren er ansat af Borgerrepræsentationen og er uafhængig af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Læs mere om Borgerrådgiveren
Følg Borgerrådgiveren www.facebook.com/borgerraadgiveren

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.