Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiveren udtaler kritik af kommunens behandling af personlige data

13.11.2017
Borgerrådgiveren har afsluttet en undersøgelse om Københavns Kommunes indsats for at beskytte borgernes fortrolige og følsomme oplysninger.

Københavns Kommunes borgerrådgiver har netop afsluttet en undersøgelse om Københavns Kommunes indsats for at beskytte borgernes fortrolige og følsomme oplysninger imod uretmæssig brug og spredning. Undersøgelsen angår logning af elektronisk sagsbehandling i it-systemer i Københavns Borgerservice, hvor der behandles følsomme og fortrolige personoplysninger.

Datatilsynets kontrol viste tilbage i november 2016, at der i 10 af 15 undersøgte kommuner var alvorlige fejl, mangler og brud på persondataloven. Borgerrådgiverens undersøgelse bekræfter, at der er behov for en indsats også i Københavns Kommune.

”Som i så mange andre kommuner arbejder vi fortsat på at efterleve persondataloven her 17 år efter, at den blev vedtaget. Men vi er ikke i mål. Vi er endda et stykke fra at være det”, siger borgerrådgiver Johan Busse om resultatet af den undersøgelse, han har iværksat på eget initiativ som et led i sit tilsyn med kommunen.

”Det er en del af kontrakten med borgerne, at vi håndterer deres personoplysninger på en betryggende og sikker måde med respekt for privatlivets fred, men undersøgelsen viser, at vi har manglet overblik over, hvilke it-systemer vi behandler følsomme data i, og hvordan vi sikrer, at oplysningerne ikke misbruges”, siger han og fortsætter:

”Meget ser ud til at være på vej i en rigtig retning og det omfattende arbejde, der p.t. lægges i kommunen med at gøre kommunen parat til den nye dataforordning, vil efter min vurdering bringe kommunen en hel del tættere på en betryggende håndtering af borgernes oplysninger.”

Den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, lægger et yderligere pres på myndighederne for at beskytte borgerne, og der er udsigt til, at det bliver dyrt for kommunerne ikke at være på rette kurs og ikke at have styr på datasikkerheden.

Borgerrådgiveren udtaler i rapporten bl.a. kritik af manglende stikprøvekontrol af loggen i it-systemer til behandling af fortrolige og følsomme personoplysninger og ligeledes af manglende tilsyn med den stikprøvekontrol, der burde være foretaget.

Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

__________________________________________

Regeringen vil nu straffe myndigheder med bøder på op til 16 millioner kroner for brud på datalovgivningen. Det fremgår af det forslag til en ny databeskyttelseslov, som justitsministeren fremsatte den 25. oktober 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.