Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiveren har undersøgt kommunens evne til at koordinere og samarbejde

11.01.2018
Borgerrådgiverens undersøgelse angår Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens evne til at koordinere og samarbejde.

Borgerrådgiveren har undersøgt Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens evne til at koordinere og samarbejde i sager, hvor borgere har sager i begge forvaltninger.

I den netop afsluttede undersøgelse konstaterer Borgerrådgiveren, at de to forvaltninger har relevante redskaber i værktøjskassen til at sikre koordination og samarbejde om fælles borgere. Han slår dog samtidig fast, at det i den praktiske virkelighed, der viser sig i sager fra borgerne, jævnligt er tydeligt, at det, der mangler og efterspørges i de konkrete sager, netop er koordinationen og samarbejdet mellem forvaltningerne og internt mellem de enkelte enheder i forvaltningerne.

”Vi får ganske ofte henvendelser, hvor det er tydeligt, at en sikker praksis for, hvordan og hvornår forvaltningerne samarbejder og koordiner, er afgørende både for kvaliteten af en eventuel afgørelse og for borgernes oplevelse af kontakten med kommunen. Mangel på samarbejde og koordinering efterlader ofte borgerne med en følelse af magtesløshed, fordi de fratages mulighed for at handle aktivt i deres sag, når de ikke kan få et klart svar på, hvem der handler hvornår, i hvilken forvaltning, og hvem der har ansvaret for, at deres sag behandles”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

"Jeg er overbevist om, det ikke skyldes modvilje hos den enkelte sagsbehandler. Det er derimod min vurdering, at det kan skyldes manglende kendskab til retningslinjer, travlhed, eller at sagsbehandlerne oplever, at det system, de har til rådighed, ikke altid fungerer i praksis. Det kan også skyldes andre forhold som manglende overblik over opgavefordelingen og organiseringen i forvaltningerne, vanskeligheder med at få kontakt til en relevant kollega eller dårlige erfaringer med at løfte opgaven i fællesskab”, slutter han.

Borgerrådgiveren opfordrer – som en måde til at afdække eller løse misforhold mellem forvaltningernes intentioner og den virkelighed, en del borgere møder – forvaltningerne til at være undersøgende og nysgerrige i forhold til, hvordan medarbejderne og borgerne oplever koordinationen og samarbejdet i praksis.

Forvaltningerne har oplyst, at de vil tilrettelægge en plan for, hvordan de i et tæt samarbejde undersøger de konkrete problemstillinger, rapporten peger på, med det formål at finde varige løsninger. Borgerrådgiveren har bedt om at blive orienteret om forvaltningernes plan for samarbejde.
_______________________________________________________________

Undersøgelsen er gennemført ved at indhente redegørelser fra de to forvaltninger om, hvordan koordinationen og samarbejdet er tilrettelagt, og ved at gennemgå de retningslinjer, vejledninger, tjeklister mv., som er udarbejdet af forvaltningerne til at sikre koordination og samarbejde. Temaerne er således ikke belyst ved indhentelse af konkrete sager og retter sig derfor alene imod arbejdets organisering og tilrettelæggelse og ikke dets konkrete udmøntning i enkeltstående tilfælde.

Læs Borgerrådgiverens rapport

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.