Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiveren: Det skal være lettere at være digital københavner

26.10.2016
Borgerrådgiveren har undersøgt borgernes mulighed for at komme i kontakt med kommunen via Digital Post.

Borgerrådgiveren har undersøgt, om kommunen lever op til målet i egen service- og kanalstrategi om at ”gøre det nemt at være digital københavner”, når det gælder borgernes mulighed for at komme i kontakt med kommunens enkelte enheder via Digital Post.

Konklusionen er, at kontaktfladerne i forhold til Digital Post fremstår delvist ukoordinerede, ikke er tilstrækkelig opdaterede, samt at der ikke gives tilstrækkelig og relevant vejledning. Borgerrådgiveren vurderer, at der er betydelig risiko for, at borgernes motivation for at være digitale københavnere svækkes, fordi det ikke er tilstrækkeligt overskueligt og nemt.

Borgerrådgiveren gør i sin undersøgelse opmærksom på følgende opmærksomhedspunkter/risici, som forvaltningerne bør være opmærksomme på:

  • Risiko for at borgerne ikke kan overskue de digitale kontaktflader på kk.dk og borger.dk
  • Risiko for at borgerne ikke finder rette digitale kontakt og anvender en anden kanal i stedet eller vælger en forkert kontakt, som genererer ekstraarbejde i forvaltningen og ventetid for borgerne
  • Risiko for at borgerne møder løsninger, der ikke virker, uden at de gøres opmærksom på det, når de sidder klar og forsøger sig frem
  • Risiko for at borgerne, når de har mødt fejl flere gange, opgiver at kommunikere digitalt med kommunen

Borgerrådgiveren vurderer, at det er muligt at forbedre overskueligheden, så borgerne ved, hvor og hvordan de initierer sikker digital kommunikation med kommunen i form af Digital Post, og at det er muligt at skabe mere gennemskuelighed og logik i opbygningen af kontaktindgangene på borger.dk og kk.dk, herunder ved at give bedre information og vejledning.

Det er Borgerrådgiverens vurdering, at kommunen – med det afklarende og forbedrende arbejde der er sat i værk - vil kunne hjælpe borgerne til et bedre overblik og en overskuelighed i forhold til deres digitale kommunikation med kommunen.

Det er samtidig Borgerrådgiverens vurdering, at udfordringerne og de potentielle problemer blandt andet kan skyldes, at der ikke er en enstrenget styring. Styringen af den information om og de indgange til Digital Post, der er på kk.dk, hviler på de enkelte forvaltninger, og det kan derfor være vanskeligt at træffe beslutninger om og sikre en ensartet og hensigtsmæssig praksis på tværs i kommunen.

Borgerrådgiveren har anbefalet, at undersøgelsens oplysninger, bemærkninger, anbefalinger mv. anvendes i arbejdet, og har blandt andet bedt om at blive orienteret om udfaldet af denne indsats.

Læs Borgerrådgiverens rapport

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.