Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiveren udvider sin undersøgelse af Københavns Kommunes tilsyn med plejebørn

18.02.2015
Borgerrådgiveren har udtalt kritik af Københavns Kommunes tilsyn med plejebørn.

En undersøgelse af sager fra 2011 og 2012 viser nemlig, at kommunen ikke foretog tilstrækkeligt mange personrettede tilsyn.

Borgerrådgiveren konstaterer i undersøgelsen, at kommunen alene i otte ud af 30 sager fra 2011 og 2012 foretog de lovpligtige tilsyn med plejebørnene. I 22 af de undersøgte sager er der ikke dokumentation for de fire obligatoriske tilsynsbesøg og samtaler med plejebørnene i de hjem, hvor børnene var i pleje i den to-årige periode.

Undersøgelsen viser desuden, at der ikke er dokumentation for, at plejebørnene blev vejledt om deres mulighed for efter eget valg at medbringe en bisidder eller en anden person til samtalerne, hvis de måtte have ønsket dette. Borgerrådgiveren har derfor lagt til grund, at denne vejledning ikke blev ydet.

Borgerrådgiveren har på grund af tilsynets vigtige rolle i forhold til gode anbringelsesforløb besluttet at gennemgå yderligere aktuelt sagsmateriale fra perioden 1. februar 2013 til 1. februar 2015.

Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Socialforvaltningen er overordnet set enig i Borgerrådgiverens konklusioner og finder heller ikke et resultat med manglende tilsynsbesøg i 2011 og 2012 tilfredsstillende. Forvaltningen anerkender desuden, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på at vejlede om retten til at medbringe en bisidder til samtalerne.

Direktør i Socialforvaltningen, Anette Laigaard, udtaler i den forbindelse:
Forvaltningen ser meget positivt på Borgerrådgiverens forslag om at lave en opfølgningsrapport på baggrund af en ny gennemgang af 30 aktuelle sager, så vi ved, hvor vi står lige nu. Vi har også inviteret Borgerrådgiveren til at bistå med at kvalitetssikre indsatsen, så vi er sikre på, at vores praksis er korrekt fremover”.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.