Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerne rammes hårdt af sagsbehandlingsfejl

03.05.2012
Borgerrådgiveren modtog i beretningsåret det højeste antal klager nogensinde, det fremgår af Borgerrådgiverens Beretning 2011, som netop er offentliggjort. 1.103 klager blev behandlet skriftligt, og mere end halvdelen af dem var behæftet med fejl. Lang sagsbehandlingstid og manglende svar samt manglende eller upræcis vejledning udgør de største problemer.

”Mange borgere har brug for hjælp for at få det, som de har krav på og til at få en ligeværdig dialog med kommunen. I mere end 1.100 tilfælde søgte borgerne den hjælp ved henvendelse til mig” konstaterer borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter: 

”Antallet af fejl er for højt, og hver eneste fejl har betydning for en borger, som er afhængig af hjælp fra kommunen f.eks. til dagen og vejen, til et handicappet barn, til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, til at få passet sit barn i børnehaven osv. Den hjælp, kommunen giver borgerne, bliver ringere, hvis vi ikke har styr på sagsbehandling og svartider. Det er min anbefaling, at forvaltningerne forpligter sig til at hæve niveauet for sagsbehandling og forkorte sagsbehandlingstiderne i kommunen. Jeg stiller mig til rådighed for dette arbejde og for at sikre, at politikerne bedre kan følge op på de initiativer, der iværksættes i forvaltningerne”. 

Af beretningen fremgår det, at det er Borgerrådgiverens vurdering, at der i 44 % af sagerne er tale om fejl, som forhøjer risikoen for, at borgerne lider et retstab – oplever formuetab, mister en rettighed eller mister muligheden for at gøre en rettighed gældende. I 16,7 % af sagerne er tale om fejl, som forhøjer risikoen for, at afgørelsen i sagen bliver forkert. 

Borgerrådgiverudvalget har i dag besluttet at anmode Borgerrepræsentationen om at følge Borgerrådgiverens anbefalinger, som blandt andet omfatter pålæg til forvaltningerne om at indmelde målsætninger for eller konkrete projekter til reduktion af fejl i sagsbehandlingen og reduktion af sagsbehandlingstider samt anbefaling om, at disse målsætninger kvalificeres via Borgerrådgiverens udtalelser. 

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2011 

Hvis du har problemer med at tilgå dokumentet, kan du kontakte Borgerrådgiveren på telefon: 33 66 14 00.

Borgerrådgiverens Beretning indeholder bl.a. information om Borgerrådgiverens virksomhed og kompetence, gennemgang af illustrative sager og den kommende whistleblower-ordning. Borgerrådgiveren samler i beretningen op på generelle iagttagelser og kommer på den baggrund med anbefalinger til forvaltningerne. Beretningen indeholder eksempler på de sagstyper og undersøgelser, Borgerrådgiveren har afsluttet i beretningsåret, samt statistiske oplysninger.