Arkivnyhed - kan være forældet

Borgerne mærker effekt af indsatser for bedre sagsbehandling

13.04.2015
Borgerrådgiveren har undersøgt, om kommunens arbejde for større borgertilfredshed og oplevelse af god service virker efter hensigten.

Borgerrådgiveren har bl.a. undersøgt, om borgerne oplever en bedre sagsbehandling nu, hvor Handleplan for bedre sagsbehandling og Handleplan for børn med handicap er sat i værk, end de gjorde før. Den overordnede konklusion er, at borgerne langsomt er begyndt at mærke effekten af indsatserne, men at der fortsat er en opgave for kommunen at løfte, før borgerne oplever den fulde effekt af målsætningen om en bedre sagsbehandling.
_____________________________________________________________________
God sagsbehandling er sammenhængende, helhedsorienteret, inddrager borgerne og resulterer i korrekte juridiske afgørelser inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister.
_____________________________________________________________________

Det kan være dyrt ikke at have styr på sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen. Det er både ressourcekrævende for borgerne og kommunen såvel i kroner og øre som i andre ressourcer. For borgerne fordi dårlig sagsbehandling fører til flere fejl i afgørelserne, frustrationer og mistillid til kommunen. For kommunen fordi der skal anvendes unødige ressourcer på genopretning og behandling af klagesager, og fordi samarbejdet med borgerne generelt set bliver mere besværligt.

Et løft i kvaliteten af borgerbetjeningen bør altid gå hånd i hånd med et løft i kvaliteten af sagsbehandlingen. Sker det ikke, er der risiko for, at kommunen efterfølgende skal sætte massivt ind i forhold til den del, der mangler – hvilket er en ressourcekrævende og dyr opgave.

Borgerrådgiveren har tillid til, at et fortsat fokus på og arbejde med at sikre en bedre sagsbehandling over tid vil bære frugt og øge borgertilfredsheden.

Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Kontakt