Arkivnyhed - kan være forældet

Borgermøder: Hvordan skal København skybrudssikres?

14.06.2013
Kom, hør og diskutér Københavns Kommunes arbejde med at gøre byen robust i forhold til skybrud.

København skal klædes på til fremtidens vejr i de kommende år. Det kan få stor betydning for, hvordan byen ser ud. Københavns Kommune arbejder for skybrudsløsninger, der samtidig bidrager til en grønnere og mere rekreativ by.

 

Københavns Kommune har lavet en skybrudsplan, som netop er ved at blive konkretiseret. Planerne for Østerbro, Indre By og Vesterbro/ Ladegårds Å er sendt i offentlig høring, mens planerne for resten af byen skal i høring senere på året. På en række borgermøder, kan du se de konkrete forslag til, hvordan bydelene kan blive mere robust over for skybrud, og give dit bud på, hvad der vil være bedst for bydelen:

 

Østerbro:

Tirsdag den 18. juni 2013, kl. 19-21
Krudttønden i lokalet Stalden, Serridslevvej 2

 

 

Indre By:

Mandag den 24. juni 2013, kl. 19-21
Store sal Vartov, Farvergade 27

 

 

Vesterbro:

Tirsdag den 13. august 2013, kl. 19-21
Republikken, Vesterbrogade 26

 

Ladegårds Å

Onsdag den 14. august kl. 18.30-20.30
Blågård Skole

Der bliver også holdt borgermøder i de resterende bydele.

Se skybrudsplanerne for Indre By, Østerbro og Vesterbro/ Ladegårds Å på kommunens høringsportal Bliv Hørt.