Arkivnyhed - kan være forældet

Borgeren i centrum – Borgerrådgiverens Beretning 2015

13.05.2016
  • Billede af Borgerrådgiverens Beretning 2015
Borgerrådgiveren gør status over kommunens arbejde med forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren har netop offentliggjort sin beretning, hvor han konstaterer, at der stadig er et stort potentiale for forbedringer i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening, men at kommunens forvaltninger for de flestes vedkommende i stigende grad har fokus på korrekt sagsbehandling og på at yde en ordentlig borgerbetjening.

”Københavns Kommune lykkes i disse år et langt stykke hen ad vejen med at bruge færre ressourcer samtidig med, at der gradvist kommer lidt bedre styr på sagsbehandling og god borgerbetjening. Men kommunen har generelt set en tendens til at standardisere borgerbetjeningen i modeller, hvor kommunen – måske uden at være opmærksom på det – går ud fra, at borgerne forstår kommunens logik. Det resulterer i klager, hvor borgerne er utilfredse med kommunens indsats, selvom den er gennemtænkt og velment”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

En af Borgerrådgiverens pointer er, at kommunens medarbejdere og decentrale ledere i vid udstrækning kan kompensere for sådanne systemfejl ved at praktisere ordentlighed og tage udgangspunkt i borgernes behov, behandle borgerne som de selv vil behandles og have fokus på konsekvensen.

”Vi skal have fokus på borgerne og være til rådighed på en måde, der ikke kræver, at borgerne skal uddannes i kontakten med os, og vi skal give plads til og understøtte den ordentlighed, som trives sammen med fagligheden. Medarbejdernes indstilling fejler ikke noget, for de ved almindeligvis godt, at det ikke er illoyalt at sætte borgeren i centrum, men de skal også kunne se, at det værdsættes på arbejdspladsen. Hvis det lykkes, vil borgerne opleve et serviceløft, og vi vil kunne gøre tingene mere korrekt og effektivt”, slutter Johan Busse.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2015 (PDF)

______________________________________________________

Borgerrådgiveren hjælper og vejleder borgere og erhvervsdrivende, der føler sig klemt i kommunens system. Borgerrådgiveren er ansat af Borgerrepræsentationen og er uafhængig af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Læs mere om Borgerrådgiveren på www.kk.dk/borgerraadgiveren
Følg Borgerrådgiveren www.facebook.com/borgerraadgiveren

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.