Arkivnyhed - kan være forældet

Boom i byggesager og lokalplaner: København vokser stadig

18.01.2017
Der er så stort pres på sagsbehandlingen af byggesager og lokalplaner i København, at kommunen har mandet op og omstillet processerne.

København er præget af en kraftig befolkningstilvækst. På de seneste fem år har kommunen fået knap 52.000 flere nye indbyggere, og forventningen er, at der kommer over 90.000 flere københavnere i løbet af de næste 10 år.
For at få plads til alle er selve byen også nødt til at vokse. Nye byudviklingsområder tager form, mens der sker en fortætning og omdannelse i den eksisterende by.

Væksten i København betyder, at kommunen oplever en stadig stigning i antallet af byggesager og lokalplansprocesser. I 2013 blev der vedtaget 15 nye lokalplaner, men i 2016 er der blevet vedtaget 35 lokalplaner, 85 lokalplaner er under behandling, og yderligere 35 planer står i kø. På byggesagsområdet er der tilsvarende stort pres på sagsbehandlingen. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2013 godt 6200 nye hovedbyggesager. Det tal er i 2016 steget til 7720.

Sagsbehandlingen af lokalplaner og byggesager er derfor blandt de vigtigste fokusområder i Teknik- og Miljøforvaltningen, som forvalter begge områder. For at kunne håndtere den voksende mængde sager og få dem ekspederet effektivt og smidigt, samtidig med at borgere og erhvervsliv bliver godt serviceret og inddraget i processerne, har forvaltningen igangsat en gennemgribende forandring af kundefokus og sagsbehandling på de to områder.

'Københavns udvikling kan ses og mærkes overalt i byen og den afspejler sig tydeligt i behovet for både nye lokalplaner og tillæg til eksisterende planer. Vores opgave som myndighed er at sikre, at planarbejdet matcher byens behov for udvikling i et højt tempo, samtidig med at udviklingen og omdannelsen af København skal ske på en måde, hvor de mennesker, der bor her i forvejen, bliver hørt og inddraget,' siger Jakob Møller Nielsen, der er øverste chef for serviceområdet Byens Udvikling, der står for lokalplansarbejdet i kommunen.

Omlægning af sagsbehandlingen

Byggesagsbehandlingen hører til i serviceområdet Byens Anvendelse, hvor Anne-Sofie Degn er serviceområdechef. Her blev der allerede sidste efterår igangsat en større kulturforandring af hele byggesagsbehandlingen, efter at en kritisk kundetilfredshedsundersøgelse viste, at 42 procent af byggesagskunder var utilfredse. Målet er, at tallet skal nedbringes til højst 20 procent.

'Vi har lyttet til det budskab, som fremgik meget klart af kundetilfredshedsundersøgelsen. Processerne i sagsbehandlingen skal være mere effektive, gennemsigtige og målrettet direkte til den enkelte kunde. Det har vi gjort ved at skærpe vores faglighed, så kunderne møder specialister på netop deres sagsområde, og ved at omlægge vores processer, så der hele tiden er fokus på at se sagerne fra kundens perspektiv,' siger serviceområdechef Anne-Sofie Degn.

I løbet af 2017 vil forvaltningen gennemføre endnu en kundetilfredshedsundersøgelse for at måle, om de igangsatte tiltag virker efter hensigten, eller om der er brug for at justere retningen. Desuden vil forvaltningen til foråret invitere centrale aktører i byggebranchen til dialog om, hvordan de oplever kommunens sagsbehandling af byggesager og lokalplaner i praksis. Formålet er at udbrede kendskabet til de igangsatte tiltag, lære af erfaringerne fra den anden side af bordet og få skabt en service og administration, som passer bedre til kundernes behov.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.