Arkivnyhed - kan være forældet

BOM bliver obligatorisk for miljøgodkendelser efter nytår

14.12.2015
Fra 1. januar 2016 bliver det obligatorisk at benytte webportalen Byg og Miljø (BOM), når man skal ansøge kommunen om miljøgodkendelse.

BOM er allerede obligatorisk at bruge, når man ansøger om byggetilladelser, men fremover skal man altså også benytte den digitale løsning, når godkendelsespligtige virksomheder skal søge om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller afgørelse om VVM-screening.

Den digitale ansøgningsproces er vedtaget af regeringen som led i den nationale digitaliseringsstrategi, der går ud på, at ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregå digitalt for både borgere og virksomheder. 

Overgangen til obligatorisk brug af BOM ved miljøgodkendelser vil medføre en række forandringer i den måde, Københavns Kommune samarbejder med kunderne, fordi en del af den personlige kontakt skal flyttes over i det digitale system.

”Vi ved, at vores kunder i dag er rigtig glade for den personlige kontakt og faglige hjælp, som de får fra vores sagsbehandlere, og vi ved fra erfaringerne med byggetilladelser, at mange har oplevet det som besværligt at benytte BOM. Derfor har vi besluttet at styrke forhåndsdialogen mellem kunden og sagsbehandleren, så vi kan hjælpe kunderne med at få deres ansøgning sendt rigtigt af sted i systemet,” siger centerchef Hans Chr. Karsten fra Center for Miljøbeskyttelse. 

Forhåndsdialogen skal bruges til at afklare de omstændigheder ved kundens projekt, som man skal være opmærksom på i den digitale ansøgningsproces. Det skal sikre, at kunden ikke undervejs i processen pludselig er nødt til at starte forfra, hvilket vi ved, kan give anledning til frustrationer.

”Vores mål er at fastholde et højt serviceniveau, hvor vi i forhåndsdialogen giver borgerne og erhvervslivet den konkrete faglige rådgivning, som de har behov for. På den måde ønsker vi at minimere antallet af mangelfulde ansøgninger i BOM, så kunderne kommer så godt igennem ansøgningsprocessen som muligt,” siger Hans Chr. Karsten. 

Center for Miljøbeskyttelse vil som en ekstra service at afholde informationsmøder om BOM for kapitel 5-virksomheder, de største rådgivere og storkunder. Borgere og virksomheder, der skal i gang med at ansøge om en miljøgodkendelse efter 1. januar 2016, kan ringe til Københavns Kommunes hovednummer 33 66 33 66, som de er vant til, hvor der vil blive taget hånd om deres henvendelse.