Arkivnyhed - kan være forældet

Bog til plejebørn udsendes nu til hele landet

20.03.2013
Plejebørn føler sig ofte ensomme og anderledes. Men nu er der hjælp at hente i en bog, der udsendes til alle landets socialforvaltninger.

Bogen hedder ”Når man bor i en anden familie” og er skrevet af fire unge i samarbejde med Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune. De fire unge forfattere er selv plejebørn og giver gode råd ud fra deres egne oplevelser og erfaringer. 

”Vi har lavet denne bog til dig, som står foran at skulle i pleje, eller som allerede bor hos en anden familie. Du kan også læse bogen, hvis du har det svært derhjemme, og tænker på om det måske ville være bedre at bo et andet sted,” skriver de unge i bogen.

”Når man bor i en anden familie” var i første omgang tiltænkt plejebørn i Københavns Kommune, men bogen blev så stor en succes, at Videnscenter for Familiepleje søgte Egmont Fonden om midler til et genoptryk, så den kunne sendes ud til plejebørn i hele landet.

For at gøre opmærksom på at bogen findes, har videnscentret desuden udsendt plakater til folkeskoler og biblioteker.

”Vi har allerede nu fået en del henvendelser fra skolebibliotekarer, som siger at der mangler materiale til børn om at være i pleje, og at plejebørns klassekammerater også gerne vil læse om det,” fortæller Inge Loua, som er projektleder og psykolog i Videnscenter for Familiepleje.

Bogen er udgivet som et led i et forskningsprojekt i Videnscenter for Familiepleje, som har til formål at udvikle nye metoder til anbringelse af teenagere. Både projektet som helhed og bogudgivelsen er støttet af Egmont Fonden.

Bogen kan downloades fra centerforfamiliepleje.dk eller bestilles ved at sende en e-mail til videnscenter.cff@sof.kk.dk. Den trykte udgave koster 30 kroner inklusiv forsendelse.

Om Videnscenter for Familiepleje

Videnscenter for Familiepleje er en enhed i Center for Familiepleje og beskæftiger sig med forskning og metodeudvikling inden for familiepleje- og anbringelsesområdet. Videnscentret arbejder for bedre anbringelser for børn og unge og udarbejder rapporter og vejledninger til sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og andre professionelle.

Anbragte børn og unge i Københavns Kommune og på landsplan

Den 1. januar 2013 var der i alt 1027 anbragte børn og unge i alderen 0-22 år i Københavns Kommune. Heraf var 475 – svarende til 46 procent – anbragt i familiepleje. 

Kilde: Videnscenter for Familiepleje, januar kvartal 2013

Ved udgangen af 2011 var der i alt 14.260 anbragte børn og unge i alderen 0-22 år i hele landet. Heraf var 7099, svarende til 50 procent anbragt i familiepleje.

Kilde: Ankestyrelsen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.