Arkivnyhed - kan være forældet

Bliv hørt om metro til Nordhavn

26.06.2014
Borgerrepræsentationen besluttede i 2012 at bygge en metro til Nordhavn som en afgrening på Cityringen og vedtog efterfølgende i februar 2013 en VVM-redegørelse for denne.

For at skabe mulighed for ny regulering af byggeriet som følge af ændring af lov om en Cityring, herunder forbedrede kompensations- og genhusningsmuligheder til naboerne, udarbejdes nu en supplerende VVM-redegørelse.Den supplerende VVM-redegørelse vil beskrive de miljøpåvirkninger, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for metro til Nordhavn fra 2013.Kom med dine idéer og forslag senest den 8. august 2014

Har du idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og vurderinger der bør indgå i den supplerende VVM-redegørelse, så send dem til os på:Københavns Kommunes høringsportal, hvor du også kan læse mere: www.blivhoert.kk.dkEller med almindelig post til:

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V.Mærk mailen/kuverten:

”Supplerende VVM for Metro til Nordhavn – forudgående høring”