Arkivnyhed - kan være forældet

Bioaffald batter - hver tredje i de københavnske villaer sorterer nu deres bioaffald.

26.09.2016
Fra de første beholdere trillede ud sidste efterår, er der samlet mere end 300 ton bioaffald ind fra villakvartererne.

Villaejerne på Østerbro, Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Valby og Amager har taget bedre bod den nye ordning med indsamling af bioaffald end forventet. Hver villafamilie har i snit afleverer lidt mere end 2,5 kg bioaffald om ugen, som var det mål, der var sat fra start. Tilmelding og udrulning af beholderne er foregået bydelsvis og i disse dage køres de allersidste biobeholdere ud til villaerne i Amager Vest.

Et par bump på vejen

Forsinket levering af låg til beholderne, it-systemer der drillede og mangel på bioposer gjorde, at nogle villaejere desværre oplevede lugtgener fra beholderne i løbet af sommeren. Så på baggrund af bioordningens børnesygdomme, har Teknik- og Miljøudvalget nu besluttet, at der for fremtiden i de tre varmeste måneder juni, juli og august, vil blive hentet bioaffald en gang om ugen. 

I begyndelsen af september besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at gøre ordningen med udsortering af bioaffaldet obligatorisk for alle villaer og etageejendomme i hele København. Den obligatoriske ordning træder i kraft i andet halvår 2017. 

3 tip til at undgå lugtgener

  • Bind knude på posen
  • Stil så vidt muligt biobeholderen i skygge
  • Brug to poser, hvis affaldet er tungt  og vådt

Fakta

Københavnerne har taget varmt imod den nye affaldsbeholder til bioaffald, så næste skridt bliver byens 280 000 lejligheder, hvor beboerne fra sensommeren 2017 også får lov til at aflevere deres organiske affald.