Arkivnyhed - kan være forældet

Biltrafikken i Nørre Voldgade halveret

10.11.2016
Efter ombygningen af Nørreport Station er halvdelen af biltrafikken i gaden forsvundet, mens flere går og cykler i området.

Ombygningen af Nørreport Station har fået halvdelen af biltrafikken i gaden til at forsvinde uden at parallelgaderne er blevet belastet af mere trafik.

Da politikerne i København besluttede at ombygge pladsen ved Nørreport Station, skortede det ikke på advarsler om trafikkaos som følge af nedlæggelsen af kørebanerne, så stationsforpladsen kunne smelte sammen med Frederiksborggade og give bedre forhold for de mange fodgængere mellem stationen og Middelalderbyen.

Nu viser helt nye trafiktællinger, at trafikken på Nørre Voldgade er halveret fra 22.000 køretøjer i 2008 til blot 11.000 i dag. Og mere bemærkelsesværdigt, så er biltrafikken i de parallelle gader Nørre Farimagsgade og Nørre Søgade også faldet med hhv. 1.000 og 2.000 køretøjer. Til gengæld er antallet af fodgængere i Frederiksborggade steget fra 29.000 til 37.000 i samme periode.

De nye tal ligger helt i tråd med den seneste opgørelse for trafikken over det såkaldte søsnit. Denne tælling viser, at biltrafikken fortsætter med at falde, mens cykeltrafikken stiger, så de tohjulede trafikanter nu har overhalet bilerne.

Færre lastbiler

Dykker man ned i tallene, kan man se, at også antallet af lastbiler er mere end halveret, så der i dag kører knap 500 lastbiler i døgnet mod mere end 1.100 i 2008. I Nørre Voldgade er også antallet af cyklister faldet fra 9.500 til 7.000 dagligt. Til gengæld er cykeltrafikken steget i både Nørre Søgade og Nørre Farimagsgade.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.