Arkivnyhed - kan være forældet

Billige boliger på vej til udsatte københavnere

03.04.2017
Sammen med seks andre kommuner vil København søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at oprette særlige boligformer.

Socialforvaltningen godkendte onsdag sin del af ansøgningen, der skal være med til at skaffe flere udsatte københavnere tag over hovedet.

For udsatte københavnere kan der være lange udsigter til at flytte i egen bolig, fordi huslejen ikke kan betales på en kontanthjælp. Deleboligordningen gør det muligt for to unge eller to flygtninge at dele en ellers for dyr, anvist bolig. Med ansøgningen ønsker Københavns Kommune at give enlige mødre fra krisecentre samme mulighed.

I dag kan to enlige mødre ikke dele en anvist bolig og samtidig få boligstøtte på grund af minimumskrav til antallet af rum. Den nye deleboligordning skal gøre det muligt for familierne at få boligstøtte, selvom der er færre rum end antallet af beboere.

Penge at spare

Kommunen må ofte takke nej til de boliger, som bliver stillet til rådighed i almene boligselskaber, fordi huslejen er for dyr, men hvis to enlige mødre, to unge eller to flygtninge kan deles om huslejen, bliver køen for andre i akut bolignød kortere.

Der er ikke kun penge at spare for borgerne selv, men også for kommunekassen, hvis udsatte københavnere ikke skal bo på et kommunalt botilbud længere end nødvendigt.  At få tag over hovedet øger samtidig muligheden for skabe andre positive forandringer i borgernes liv.

Flere tiltag

I dag kan man kun oprette særlige boligformer som deleboliger og inklusionsboliger i familieboliger. Med ansøgningen ønsker man at kunne oprette f.eks. en inklusionsbolig til en psykisk sårbar ung i en ungdomsbolig, så man tilgodeser den unges behov bedre.

Københavns Kommune ansøger også om selv at få mulighed for at oprette startboliger og inklusionsboliger på eget initiativ og for egne midler, så man ikke er afhængig af statslig godkendelse og finansiering som i dag.

Læs indstillingen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.