Arkivnyhed - kan være forældet

Bilister får brev om tilbagebetaling af p-afgifter

24.04.2017
Center for Parkering kontakter de bilister, der kan få tilbagebetalt p-afgifter fra den tidligere p-ordning i Dronningens Tværgade.

Center for Parkering går nu i gang med at kontakte de bilister, der kan få tilbagebetalt p-afgifter som følge af, at Østre Landsret i marts afsagde dom om den tidligere p-ordning i Dronningens Tværgade. 

Parkeringsordningen var oprettet af hensyn til beboerne i Dronningegården, så de havde mulighed for at finde en parkeringsplads, selv om et stort antal udefrakommende bilister også benytter området til parkering. For at sikre beboerparkeringen skulle øvrige bilister derfor både betale for at parkere, fordi de var i en betalingszone, men samtidig skulle de overholde en tidsbegrænsning på højst en time. 

Mange bilister har dog haft svært ved at forstå, at man både skulle trække en p-billet og indstille p-skiven. Derfor var Dronningens Tværgade en af de gader, hvor der blev udskrevet flest p-afgifter i de år, hvor ordningen eksisterede. FDM anlagde på vegne af disse bilister sag an imod Københavns Kommune. Fogedretten afgjorde i november 2015, at ordningen var lovlig, men Landsretten gav i marts i år FDM medhold.

Landsrettens dom betyder, at omkring 8000 p-afgifter skal tilbagebetales, hvilket svarer til, at bilisterne samlet skal have over 4 mio. kroner tilbagebetalt. En del af beløbet skal refunderes af SKAT – det gælder for de afgifter, hvor det er SKAT, der har haft inddrevet pengene – mens resten af beløbet refunderes af Københavns Kommune. Da dommen faldt i marts, gik Center for Parkering med det samme i gang med at finde ud af, hvordan de 8000 afgifter kan refunderes, og det er det, som bilisterne nu bliver kontaktet om. 

Proceduren for udbetalingen er som følger: Center for Parkering sender brev til den registrerede bil-ejer/brugers elektroniske postkasse. Brevet indeholder en forklaring på tilbagebetalingen og en tro- og love-erklæring, der skal benyttes i forbindelse med udbetalingen. Bilisten skal besvare dette brev, og det er vigtigt, at man gør det via den digitale postkasse, da svaret indeholder personfølsomme oplysninger i form af CPR/CVR-numre. Pengene bliver herefter overført til Nemkontoen hos den person, der ved en tro- og love-erklæring kan bekræfte, at man oprindeligt er den, der har betalt afgiften.

Kommunen har pligt til at sikre, at pengene tilbagebetales til den person, som oprindeligt betalte afgif-ten, hvilket ikke nødvendigvis er bilens ejer/bruger. Center for Parkering har imidlertid kun mulighed for at identificere den person, der var den registrerede ejer/bruger af køretøjet, på det tidspunkt hvor afgiften blev pålagt. Derfor er det ejeren/brugeren, der bliver kontaktet, så de med tro- og loveerklæ-ringen enten kan bekræfte, at de selv har betalt eller angive, hvem der ellers har betalt. 

Kommunen kan i henhold til forældelseslovens rammer kun refundere afgifter, der er betalt op til tre år, før landsretsdommen blev afsagt. Det betyder, at evt. afgifter, der er pålagt og betalt før 9. marts 2014 ikke kan tilbagebetales. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.