Arkivnyhed - kan være forældet

Beslutning om ny skole på Amager Strandvej 3 udskydes

12.09.2016
Københavns Kommune har siden overførselssagen 2016-17 undersøgt, om der kan placeres en skole, idrætshal mv. på Amager Strandvej 3.

I overførselssagen 2016-17 blev det besluttet at undersøge muligheden for at placere en skole med madskole, idrætshal og bibliotek på den kommunale grund Amager Strandvej 3 samt at udarbejde en helhedsplan som grundlag for lokalplan og kommuneplantillæg.

Københavns Kommune er ansvarlig for at afklare sikkerhedsforholdene på grunden ift. tankanlæg på Prøvestenen. Som situationen er nu, er der ingen sikkerhedsrisiko forbundet ved at bygge en skole på grunden, men den endelige vurdering kan ikke afsluttes, før der forelægger en række endelige svar fra ejerne om de fremtidige planer for anvendelse af de eksisterende tankanlæg på Prøvestenen nærmest Amager Strandvej 3.  

Derfor har Københavns Kommune valgt at udskyde den politiske beslutning om den fremtidige anvendelse af Amager Strandvej 3 til primo 2017. Københavns Kommune fortsætter dog administrativt med at skabe den fornødne afklaring samt at skabe et udgangspunkt for den kommende planlægning af området.

I den mellemliggende periode arbejdes der videre med udarbejdelsen af en helhedsplan. Ligeledes vil bearbejdningen af det pædagogiske grundlag for skolen kunne fortsætte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Arbejdet med afklaring af risikoforholdene betyder også, at ibrugtagning af skolen udskydes i 1-2 år, og at den tidlige opstart på Skolen på Amagerbro forlænges tilsvarende og om nødvendigt i pavilloner på skolens matrikel i den sidste del af perioden.

Planlægningen af skolebyggeriet kan igangsættes igen, når spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af tankanlæggene er afklaret, og der er vished for, om der kan placeres en skole og anden følsom anvendelse på Amager Strandvej 3.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.