Arkivnyhed - kan være forældet

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen beklager utilstrækkelig sagsbehandling

30.06.2014
Landsretten har den 30. juni 2014 afsagt dom i en sag mellem Københavns Kommune og BUPL. Sagen drejer sig om en kvindelig pædagog, som tilbage i 2011 rejste sag mod Københavns Kommune for utilstrækkelig sagsbehandling.

Landsretten konkluderer, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har begået fejl i den konkrete sagsbehandling, og at BIF derfor skal betale en erstatning på 800.000 kr. til borgeren. Landsrettens dom adskiller sig fra den tidligere afsagte dom i  Byretten, der bl.a. var kommet frem til, at alene det, at borgeren ikke var blevet arbejdsprøvet, skulle betyde, at borgeren så er gået glip af et fleksjob eller en førtidspension. Det ville have haft vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for Københavns Kommune, men for kommunerne generelt. I forbindelse med sagens behandling for Landsretten, kom der imidlertid nye oplysninger frem, og det blev på den baggrund slået fast, at det var de konkrete fejl i sagsbehandlingen, som var ansvarspådragende.Birgitte Rasmussen, jobcenterchef i Center for Arbejdsfastholdelse, beklager den utilstrækkelige sagsbehandling:”Vi tager afgørelsen til efterretning. Retten har vurderet, at vores sagsbehandling i den konkrete sag - men ikke vores generelle praksis - har været fejlbehæftet. Det vil jeg gerne beklage – ikke mindst over for borgeren. Borgeren får nu sin erstatning.”Hun tilføjer, at BIF hele tiden arbejder på at blive bedre. Bl.a. har forvaltningen sammen med Borgerrådgiveren lavet et kodeks for god sagsbehandling, som er fuld i gang med at blive forankret.”Hver gang vi begår en fejl, er det ærgerligt. Men vi træffer årligt 100.000 afgørelser, og selvom vi hele tiden arbejder på at blive bedre, kan vi desværre ikke helt gardere os mod menneskelige fejl i sagsbehandlingen. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at eliminere dem,” siger Birgitte Rasmussen.I Byretten var sagen meget principiel, også for kommunerne generelt. Her blev det bl.a. slået fast, at en arbejdsprøvning, som aldrig fandt sted, skulle betyde, at borgeren så er gået glip af et fleksjob eller en førtidspension.”Men med Landsrettens afgørelse er der kommet nye oplysninger frem i den konkrete sag. Det slås fast, at kommunen taber sagen, fordi der er begået fejl i sagsbehandlingen,” siger Birgitte Rasmussen.