Arkivnyhed - kan være forældet

Berlingske fordrejer historie om handicappede

09.04.2013
I et stort opslag lørdag den 6/4 2013 skrev Berlingske Tidende helt fejlagtigt at ”39 handicappede blev væk for København”. Det passer naturligvis ikke. Samtlige 39 borgere har haft et løbende personrettet tilsyn, og derfor er det lodret forkert, når Berlingske skriver at nogen er blevet væk. Samtlige har haft tilsyn indenfor de sidste to år.

København har 39 borgere med svære handicap boende rundt omkring i landet, i det der hedder enkeltmandsprojekter. Det kan f.eks. være i en plejefamilie eller i egen lejlighed med døgnhjælp. 

Sagen er, at for 16 borgeres vedkommende har deres kontraktlige forhold ikke været i orden, og dermed har tilsynet med f.eks. bygninger og økonomi ikke været på plads. Det er naturligvis beklageligt, og vi er i fuld gang med at få aftalerne bragt i orden.  Men det betyder ikke at borgerne har været glemt. Der har været løbende kontakt, og ifølge det personrettede tilsyn, har borgerne haft det godt. 

"Det er trist at Berlingske Tidende, som har fået aktindsigt, og ved hvordan tingene hænger sammen, alligevel laver sådan et nummer. Man kan nu se, at deres misvisende overskrift går igen alle vegne, og det er synd, både for de pårørende og for de mennesker der til dagligt arbejder med borgerne". 

"Vi må sige fra overfor journalistik af denne karakter, så usandhederne ikke får lov til at stå alene tilbage. Københavns Kommune har bedt Berlingske Tidende lave en berigtigelse af deres fejlagtige overskrifter, men det har Berlingske Tidende afvist", siger Anette Laigaard, direktør for Socialforvaltningen i Københavns Kommune.