Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelsen af kommuneplantillæg for kollegie- og ungdomsboliger, generelle bestemmelser

29.04.2014

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2011 for kollegie- og ungdomsboliger er endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. april 2014 og bekendtgøres den 29. april 2014. 

Borgerrepræsentationen vedtog kommuneplantillæg for kollegie- og ungdomsboliger, generelle bestemmelser den 10. april 2014.

Plantillægget forenkler og lemper de generelle bestemmelser vedr. kollegie- og ungdomsboliger.

Her kan du se materialet:Du kan hente materialet inkl. Bekendtgørelsesbrevet her

Du kan indtil den 10. juni også læse materialet på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00