Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelsen af kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle

19.12.2013
Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2011 for Folke Bernadottes Alle er trådt i kraft den 12. december 2013 bekendtgøres den 19. december 2013.

Borgerrepræsentationen vedtog kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle den 12. december 2013.

Plantillægget muliggør en fortsat anvendelse af Folke Bernadottes Alle 5-7 til serviceerhverv, idet DSB påtænker at sælge ejendommen.

Her kan du se materialet:

Du kan indtil den 31. januar også læse materialet på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00