Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg om almene boliger

24.09.2015
Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2011 om almene boliger er endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015 og bekendtgøres nu.

Kommuneplantillægget ændrer rammerne for lokalplanlægning i områdetyperne ”Boliger (B)” og ”Boliger og serviceerhverv (C)”, således at det muliggøres at stille krav i lokalplanerne om op til 25 pct. almene boliger i disse områder.  

Du kan læse bekendtgørelsen og kommuneplantillægget på www.kp11.kk.dk

Materialet kan endvidere ses på Hovedbiblioteket, Krystalgade 15.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00