Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg og VVM for Den Hvide Kødby

25.06.2013
Tillæg til Kommuneplan 2011 for Køleanlæg i Kødbyen trådte i kraft 19.6.2013. Tillægget med VVM- og miljøvurdering bekendtgøres 25.6.2013.

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013:

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2011 med VVM-redegørelse og miljøvurdering for køleanlæg i Den Hvide Kødby.

Tillægget gør det muligt at omlægge køleanlægget og derved forbedre sikkerheden og øge anvendelsesmulighederne i omgivelserne. Kommuneplantillæggets indhold er ikke ændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Københavns Kommune har samtidig med bekendtgørelsen af plantillægget meddelt miljøgodkendelse til anlægget.

Du kan indtil den 24. juli 2013 også læse materialet på:

  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15
  • Sydhavnen Bibliotek, Wagnersvej 19
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovsgade 4

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00