Arkivnyhed - kan være forældet

Bekendtgørelse af Kommuneplantillæg for Bredgade 70-72

28.02.2014
Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2011 for Bredgade 70-72 er trådt i kraft den 6. februar 2014 bekendtgøres den 28. februar 2014.

Borgerrepræsentationen vedtog kommuneplantillæg for Bredgade 70-72 den 6. februar 2014.

Plantillægget muliggør at Bredgade 70-72 kan anvendes til privat serviceerhverv.

Her kan du se materialet:

Du kan hente materialet inkl. Bekendtgørelsesbrevet her

Du kan indtil den 14. april 2014 også læse materialet på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00