Arkivnyhed - kan være forældet

Behovsanalyse viser markant stigende behov på socialområdet

25.01.2018
Socialudvalget fik på deres seneste møde præsenteret en analyse af fremtidige budget- og kapacitetsbehov på socialområdet.

Behovsanalysen er en analyse, der kaster lys på den forventede udvikling frem til 2026. Analysen viser, at særligt den markante befolkningsvækst i København allerede inden for de kommende år skaber meget store behov for flere penge på budgettet til udsatte borgere i København. Hvis det ikke lykkes, så må Socialforvaltningen reducere i hjælp og service for at finde midler til at hjælpe de mange nye borgere, der har brug for støtte til at få hverdagen til at hænge sammen.

I alt viser behovsanalysen, at der i 2026 forventes at mangle mellem 282 og 608 millioner kroner. Penge til mennesker, der fx vil ud af deres misbrug, hjemløse unge, børn med særlige behov, handicappede med brug for et hjælpemiddel eller sindslidende, der ikke kan bo alene.  

Analysen viser også, at der allerede nu er behov for at planlægge særligt nye pladser på botilbud til handicappede borgere eller borgere, som lever med en sindslidelse. Det skal ske, for at der på sigt er pladser nok til de mennesker, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen og derfor ikke kan bo alene eller sammen med deres familie. 

Analysen baserer sig udover den forventede befolkningsvækst også på de store faglige omstillinger, som Socialforvaltningen gennemfører på alle målgruppeområder. De faglige omstillinger er med til at reducere det fremtidige behov for finansiering af ydelser, hjælpe og støtte. 

For selvom den gennemsnitlige københavner i disse år oplever bedre levevilkår, så viser behovsanalysen at Københavns Kommune stadig har markant flere fattige borgere end i resten af Danmark. Og at denne sårbare gruppe mennesker vil udgøre en stigende andel af københavnerne.  

Socialforvaltningen modtager hvert år ekstra midler til handicap- og hjemmeplejeområderne i de såkaldte demografimodeller, mens budgettet til de øvrige målgrupper ikke reguleres med en stigende befolkning. 

Behovsanalysen vil i første omgang danne basis for medlemmerne af Socialudvalgets kommende budgetseminar i starten af februar. 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.