Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre tolkning i Børn og Unge-udvalget

12.04.2016
Socialforvaltningen vil sikre kvalificeret tolkning i Børn og Unge-udvalget ved tre konkrete initiativer.

Det blev vedtaget på det seneste Socialudvalgsmøde.

Børn og Unge-udvalget træffer blandt andet afgørelse i sager om tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold, tvangsmæssig anbringelser af et barn eller en ung uden for hjemmet, opretholdelse af anbringelser eller hvis samvær med et anbragt barn og forældrene skal afbrydes. Det er altså meget indgribende beslutninger, der træffes og derfor skal der være kvalitet i den leverede tolkning. 

Derfor vil Socialforvaltningen nu:

  • indfører systematiske tilbagemeldinger til Konsernservice, som står for tolkeaftalerne, om kvaliteten i tolkningen
  • være med til at udarbejde det næste udbud af tolkebistand, som går i gang i sommeren 2016
  • uddele kommunikationsmateriale og lister med relevante fagtermer til tolkene. 

Desuden vil Børn og Unge-udvalget afprøve videotolkning ved møderne. Om seks måneder vil forvaltningen sammen med sekretariatet for Børn og Ungeudvalget følge op på effekten af de tre initiativer. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.