Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre tilsyn med plejebørn

27.07.2015
Borgerrådgiveren udtalte i februar kritik af kommunens tilsyn med plejebørn. En opfølgende undersøgelse viser forbedringer.

Borgerrådgiveren udtalte i februar kritik af kommunens tilsyn med plejebørn, da en undersøgelse tilbage i perioden 2011-2012 viste en manglende varetagelse af lovens minimumskrav i 22 ud af 30 undersøgte sager. Tilsynets vigtige rolle i forhold til gode forløb for anbringelse af plejebørn gjorde, at Borgerrådgiverens besluttede at gennemgå yderligere aktuelt sagsmateriale.

Den opfølgende undersøgelse af kommunens tilsyn i perioden fra februar 2013 til februar 2015 viser, at kommunen i forhold til 23 af de undersøgte sager for 30 plejebørn foretog personrettede tilsyn i overensstemmelse med lovens minimumskrav.

Socialforvaltningen har brugt Borgerrådgiverens opfølgende undersøgelse som en anledning til på forhånd at gennemgå de udvalgte sager og orientere Borgerrådgiveren om andre opmærksomhedspunkter og bemærkninger og ikke mindst tiltag i de konkrete sager. Det finder Borgerrådgiveren meget positivt.

Borgerrådgiver Johan Busse udtaler: ”Det er betryggende, at forvaltningen har vist klare fremskridt i tilsynet med plejebørnene og har en konstruktiv tilgang til yderligere forbedringer gennem kvalificerede indsatser på et oplyst grundlag”.

Borgerrådgiveren finder det dog kritisabelt, at lovens minimumskrav ikke er iagttaget over for syv af de 30 plejebørn, ligesom han igen i denne opfølgende undersøgelse har udtalt kritik af, at plejebørnene ikke blev vejledt om deres mulighed for efter eget valg at medbringe en bisidder eller en anden person til samtalerne i forbindelse med tilsynene.

Direktør i Socialforvaltningen, Anette Laigaard, udtaler:
Det er Socialforvaltningens vurdering, at der er sket væsentlige forbedringer i det personrettede tilsyn i forhold til den forrige undersøgelse – både i omfanget af antal tilsynsbesøg, kvaliteten af besøgene og den formelle sagsbehandling. Men forvaltningen anerkender også, at der stadig er et forbedringspotentiale, som man nu vil arbejde på at få udnyttet til gavn for alle anbragte børn og unge og deres familier i kommunen”.

Borgerrådgiveren har taget forvaltningens bemærkninger til efterretning og har tillid til, at forvaltningen nu har en klar viden om, hvor der skal sættes ind, og arbejder målrettet på at løfte opgaven til alles bedste.

Læs Borgerrådgiverens brev om den opfølgende undersøgelse

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.