Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre sikkerhed på socialpsykiatriske bosteder

04.04.2017
Socialudvalget fik onsdag en status på den handleplan, som blev udarbejdet i kølvandet på drabet på en medarbejder for et år siden.

Sikkerheden på Lindegårdshusene og de øvrige socialpsykiatriske bosteder er forbedret, og samarbejdet med politiet, Kriminalforsorgen og regionerne er blevet styrket.

Flytning af 35 borgere*

35 af beboerne på Københavns Kommune socialpsykiatriske bosteder har en udadreagerende adfærd og har brug for et andet botilbud, hvor deres behov bedre kan varetages. 29 er allerede flyttet, herunder 11 af i alt 12 beboere fra Lindegårdshusene, og to har ikke længere en udadreagerende adfærd. I forhold til den sidste beboer på Lindegårdshusene har man fået dispensation til, at beboeren bliver midlertidigt boende. Flytningerne er efterlevelse af Socialtilsynets påbud.

Tryghed for alle

Der er blevet lavet fælles sikkerhedsprocedurer med minimumskrav til sikkerheden på de arbejdspladser i forvaltningen, hvor vold og trusler kan være en del af hverdagen, og der er udarbejdet en politik til forebyggelse af vold borgerne imellem, som er i gang med at blive implementeret i socialpsykiatrien.

Der er blevet ansat flere medarbejdere på Lindegårdshusene, så ingen arbejder alene, og samtidig er der dannet et flyverteam, der kan træde til på forvaltningens socialpsykiatriske bosteder efter behov.

Styrket samarbejde

De socialpsykiatriske bosteder har fået skabt et godt samarbejde med det lokale politi ved at invitere dem på besøg. Socialforvaltningen, Kriminalforsorgen og Region Hovedstaden mødes nu hvert kvartal for at drøfte de beboere, som har en adfærd, der vækker bekymring.

Der er blevet lavet en samarbejdsaftale og en samarbejdsbeskrivelse med henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det skal gøre det tydeligere for medarbejdere på både bosteder og i psykiatrien, hvordan man handler i forskellige situationer, rollefordelingen og hvordan man sikrer, at borgerne får den rette hjælp.

Input til nationale handlinger

Københavns Kommune indgår også i nationale arbejdsgrupper for at sikre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag for at øge trygheden f.eks. om muligheden for at flytte borgere uden samtykke.  

 *Tallene er opdateret fredag d. 31. marts og adskiller sig derfor fra tallene i bilagene fra mødet d. 29. marts.

Læs indstillingen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.