Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre samarbejde om børn med sindslidelser

23.01.2014
Københavns Kommune og Region Hovedstaden vil være bedre til at samarbejde om at hjælpe børn med sindslidelser.

Socialudvalget har derfor besluttet at afsætte 1,4 mio. kr. til at udvikle og afprøve en ny samarbejdsmodel, der skal skabe bedre sammenhæng på tværs af de to sektorer.

Konkret vil man blandt andet:

  • Kortlægge de aktuelle behandlingsforløb for anbragte børn og unge med sindslidelser på henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og i Center for Socialpædagogik og Psykiatri
  • Opstille en række forhold, som skal forbedres ved hjælp af samarbejdsmodellen
  • Opkvalificere medarbejderne i forhold til et sideløbende projekt i Center for Socialpædagogik og Psykiatri, der har til formål at indføre mere evidensbaserede metoder.

Projektet vil løbende inddrage erfaringer fra de anbragte børn, unge og deres familier. Det er derfor også et succeskriterium for projektet, at de anbragte børn, unge og deres familier oplever, at der er sammenhæng i anbringelses- og behandlingsforløbet, at de bliver tilstrækkeligt inddraget, og at deres ressourcer bliver tilstrækkeligt udnyttet.

Projektet løber i 2014-2015 og er delvist finansieret af eksterne midler.

Baggrund for projektet

Anbragte børn og unge med svære, komplicerede og komplekse sindslidelser har brug for, at der er sammenhæng imellem deres behandling i psykiatrien og på det sociale område. I dag er der undersøgelses- og behandlingsplaner i regionens børne- og ungdomspsykiatri, og på de specialiserede døgninstitutioner i Københavns Kommune er der sociale behandlingsplaner. Der mangler en sammenhæng mellem de to, så der er et tæt samarbejde omkring de unges behandlingsforløb.

Projektet er et samarbejde mellem Socialforvaltningens Center for Socialpædagogik og Psykiatri og Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Se indstilling til Socialudvalget om det nye samarbejde