Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre sagsbehandling for udsatte børn, unge og deres familier

04.04.2017
Siden efteråret har Socialforvaltningen arbejdet på at løfte kvaliteten i børnesager. 900 sager er gennemgået, og flere tiltag er iværksat.

Borgerrådgiveren iværksatte i 2016 en undersøgelse af anbringelse og samvær i sociale børnesager. Socialforvaltningen gennemgik i den forbindelse de 78 børnesager, som blev sendt til Borgerrådgiveren, og fandt en række fejl i sagerne. Der manglede blandt andet dokumentation i forhold til børnesamtaler samt begrundelser for valg af anbringelsessted, og vejledningen af de udsatte børn, unge og deres forældre var mangelfuld.

De fejl i sagsbehandlingen, som blev fundet, er blevet rettet inden for lovens rammer, og forvaltningen forventer at modtage resultatet af Borgerrådgiverens undersøgelse snart.

Mens vi venter på borgerrådgiveren

Sideløbende har forvaltningen gennemgået omkring 900 anbringelsessager for at sikre, at alle har fået den korrekte sagsbehandling, og der er iværksat en række tiltag, som hver især skal være med til at løfte sagsbehandlingen.

Kvalitetsløft

Der er nu indført faste ledelsestilsyn to gange årligt i Borgercenter Børn og Unges seks børnefamilieenheder. Det gør man for at give de lokale ledere bedre indsigt i kvaliteten af sagsbehandlingen i deres enhed, så man bedre kan sætte ind, hvor der er behov.

Derudover indfører man nu arbejdsgangsbeskrivelser og faglige kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen. Det betyder, at alle seks børnefamilieenheder har samme målestok for, hvad god sagsbehandling er, og at alle sagsbehandlere har kendskab til de komplekse sagsprocesser, der f.eks. er, når et barn eller ung skal anbringes.

Endelig har Socialforvaltningen valgt at kigge ud over sin egen butik. I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Kommunernes Landsforening vil man styrke fagligheden hos både medarbejdere og ledere.

Et nationalt problem

Fejl i sociale børnesager er desværre et generelt problem, som går på tværs af kommuner landet over. Det bekræfter både statsrevisorerne og Socialstyrelsens taskforce.

Socialforvaltningen har sat fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen af børnesager, så familiernes retssikkerhed styrkes.

Arbejdet med handleplanen for en styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København fortsætter frem til midten af 2018.

Læs indstillingen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.