Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre sagsbehandling til københavnerne - Borgerrådgiverens Beretning 2013

06.05.2014
Borgerrådgiverens Beretning 2013 er en overordnet status for kommunens arbejde med forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

Borgerrepræsentationen har skabt en af den offentlige sektors mest omfattende og ambitiøse indsatser for at skabe god sagsbehandling og borgerbetjening. Der er ingen tvivl om, at Københavns Kommune har ambitioner og gør en indsats, men tallene og konklusionerne for beretningsåret viser, at der fortsat er plads til forbedringer”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

Derfor anbefaler jeg, at vi fastholder fremdriften, og at arbejdet understøttes både politisk og i forvaltningerne. Vi skal sikre borgernes retssikkerhed og deres tillid til kommunen – på den måde undgår vi også unødigt ressourcespild i kommunen, når vi skal rette op på fejl”.

Borgerrådgiveren er en del af løsningen

Borgerrådgiveren udnytter den særlige viden, der opnås via tilsynsfunktionen, til konstruktivt at indgå i løsningen for at skabe forbedringer i kommunen. Der har i beretningsåret 2013 været en betydelig stigning i antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, som samtidig har et ønske om at yde mere konsulentbistand til forvaltningerne for at forebygge mangelfuld sagsbehandling mv. Det har bl.a. betydet, at Borgerrådgiveren har skærpet sit fokus på, hvor i klageprocessen Borgerrådgiveren skaber størst mulig forandring – ikke kun for den enkelte borger, men generelt for borgerne og dermed også for kommunen.

Som noget nyt har Borgerrådgiveren på vegne af Borgerrepræsentationen i år gennemført en evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Evalueringen styrker sammen med Borgerrådgiverens Beretning samt de løbende tilbagemeldinger og undersøgelser det samlede overblik og giver derved mulighed for at målrette indsatsen. Borgerrådgiveren indgår i samarbejde og dialog med forvaltningerne og står til rådighed for at yde løsningsorienteret, målrettet rådgivning og konsultativ bistand i det omfang, forvaltningerne ønsker det.
________________________________________________________________________________

Borgerrådgiverens Beretning 2013 er en overordnet status for kommunens arbejde med forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, en gennemgang af Borgerrådgiverens konstateringer, illustrative eksempler og et fremadrettet perspektiv.

I beretningsåret 2013 har Borgerrådgiveren modtaget 1.109 sager til skriftlig behandling og 463 skriftlige henvendelser om vejledning mv. Det svarer til en stigning på 18,1 % i sager til skriftlig behandling og en markant stigning på 38,6 % i skriftlige henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, der havde brug for vejledning mv. i sammenligning med sidste beretningsår. Borgerne har som tidligere især klaget over kommunens sagsbehandlingstid og manglende svar.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2013
Læs mere om Borgerrådgiveren